Julkaistu Ilta-Lehdessä, Suomenmaassa 12.10.2000, Karjalan Maassa, Salon Seudun Sanomissa 13.10.2000 ja Keskisuomalaisessa 19.10.2000.


Opintotuen asumislisä ympärivuotistettava

Eduskunnassa käsiteltiin tiistaina 10. lokakuuta hallituksen esitystä opintotukilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan useita kipeästi kaivattuja parannuksia kohtuuttomaksi koettuun opintotuen takaisinperintäjärjestelmään.

Opintotukilain uudistaminen jää kuitenkin pahasti puolitiehen. Samoin kävi viime vuoden joulukuussa, jolloin keskustan esitys opintotuen asumislisän ympärivuotistamisesta kaatui hallituspuolueiden kansanedustajien vastarintaan. Viimeistään nyt tulisi puuttua myös tähän opintotukilakiin liittyvään epäkohtaan.

Yhdessä 37:n kansanedustajan kanssa laatimassani rinnakkaislakialoitteessa ehdotetaankin lain muuttamista myös siten, että opiskelijoilla olisi oikeus asumislisään sellaisinakin kuukausina, jolloin he eivät opiskele päätoimisesti. Muutos tulisi saattaa voimaan 1.1.2001.

Asumislisän ympärivuotistamisen tarpeellisuus on helppo perustella. Asumismenot on katettava vuoden jokaisena kuukautena riippumatta siitä, opiskeleeko vai ei. Kustannuksiin voi kuitenkin saada nykyisin tukea vain niinä kuukausina, jolloin opiskelee päätoimisesti. Monissa oppiaineissa ympärivuotinen opiskelu ei ole edes mahdollista.

Kiistattomasta asunnon tarpeesta huolimatta moni opiskelija joutuu asumislisän maksamisen keskeydyttyä luopumaan asunnostaan kesän ajaksi, ja järjestämään kodittomana - usein myös rahattomana - asumisensa erilaisin tilapäisratkaisuin. Syksyllä edessä on taas liittyminen asuntoa etsivien loputtoman jonon jatkoksi.

Myös asiantuntijat ovat päätyneet esittämään opintotuen asumislisän ympärivuotistamista. Opetusministeriön asettaman professori Reijo Raivolan johtaman työryhmän raportissa todetaan, että ympärivuotinen asumisen tuki helpottaisi kevään ja kesän aikaista taloudellista ahdinkoa ja vähentäisi jossain määrin opiskelijoiden tarvetta turvautua toimeentulotukeen.

Kysymys on myös kansalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta: kaikilla muilla pienituloisilla kansalaisilla on jo mahdollisuus saada tarvittaessa asumiseensa tukea ympärivuotisesti.

Toinen asumislisäjärjestelmään liittyvä ongelma on 1275 mk:n vuokrakatto, jonka yli menevään vuokraan ei voi saada lainkaan tukea. Koska monet joutuvat hankkimaan kalliita asuntoja vapailta markkinoilta halpojen opiskelija-asuntojen riittämättömyyden vuoksi, on vuokrakatto aivan liian alhainen. Myös tähän ongelmaan tulisi puuttua pikaisesti.

Vaihtoehtoja on ainakin kaksi. Yksi mahdollisuus on siirtää kaikki opiskelijat yleisen asumistuen piiriin, ja lakkauttaa koko asumislisäjärjestelmä. Jos näin tehtäisiin, opiskelijoiden asumiseensa saama tuki nousisi samaksi kuin muiden tukeen oikeutettujen kansalaisten - 80 prosenttiin kohtuulliseksi katsotuista asumiskustannuksista. Toinen vaihtoehto on korottaa asumislisäjärjestelmään liittyvää 1275 mk:n vuokrakattoa.

Näin radikaalin uudistuksen toteuttaminen joutunee kuitenkin odottamaan vuoroaan. Nyt olisi tärkeintä saada hallitus ymmärtämään asumislisän ympärivuotistamisen tärkeys.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä