Julkaistu Keskisuomalaisessa 11.11.2005.


Ei voimalaa Keljonlahdelle

Me allekirjoittaneet Jyväskylän kaupunginvaltuutetut/kansanedustajat emme kannata suurvoimalan rakentamista Keljonlahdelle mm. seuraavista syistä johtuen:

- Kaupungin tulee huolellisesti selvittää osayleiskaavatasolla eri vaihtoehdot Keljonlahden rantojen rakentamisesta lähinnä asuntotuotantoa varten. Suurvoimala ei sovellu alueelle, vaan se turmelisi erään kauneimmista ranta-alueista kaupungissa.

- Voimalan sijoitusratkaisu on tehtävä niin, että se palvelee Jyväskylän seudun energiahuoltoa myös mahdollisten kuntajaotusta koskevien muutosten jälkeenkin.

- Voimalan suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ympäristökysymyksiin kiinnittää aivan erityistä huomiota. Keljonlahden vaihtoehto ei täytä ympäristövaatimuksia miltään osiltaan.

- Ratkaisua tehtäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että olemassa olevat työpaikat energiahuollossa ja siitä riippuvissa teollisuuslaitoksissa, ym. turvataan.

- Kaupungin tulee huolehtia kohtuuhintaisesta ja käyttövarmasta energiasta sekä ihmisille että yrityksille, eikä ratkaisu saa johtaa liian suurten taloudellisten riskien ottamiseen.

Jyväskylän seudun energiahuollon ratkaisuihin ovat vaikuttamassa monet tekijät ja osapuolet, eikä päätöksiä tule tehdä hätiköiden siten, että vaarannetaan koko alueen kannalta hyvä lopputulos. Aivan erityistä huomiota tulee kiinnittää onnistuneen kaupunkikuvan edelleen kehittämiseen.

PETRI NEITTAANMÄKI (kesk.)
Jyväskylä

AILA PALONIEMI (kesk.)
Jyväskylä

AHTI VIELMA (kok.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.