Julkaistu Keskustan Keski-Suomen piirin jäsenlehdessä 2/96 10.6.1996.


Pääkirjoitus

Keskustan 90-vuotisjuhlapuoluekokouksessa viitoitetaan tietä keskustan oppositiopolitiikalle ja tehdään tärkeitä linjaratkaisuja ajatellen vuoden 1999 EU:n huippukokousta. Kouvolassa valitaan keskustalle myös uusi puheenjohtajisto seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Keski-Suomesta varapuheenjohtajaksi on ehdolla kansanedustaja Aino Suhola.

Keskustan tulee määritellä Kouvolassa selkeästi oma kantansa Emun kolmannen vaiheen toteuttamiseen ja Suomen turvallisuuspolitiikkaan. Emun osalta keskustassa on esiintynyt viime aikoina kahdenlaisia näkökantoja. Emun kannattajat ovat esittäneet, ettei keskustan pidä tehdä poliittista itsemurhaa lyömällä Emu-kantaansa vielä Kouvolassa lukkoon. Oikeaksi ajankohdaksi he ovat esittäneet vuoden 1998 puoluekokousta. Emun vastustajat ovat viime aikoina vaatineet julkisuudessa Kouvolan puoluekokousta ottamaan kielteisen kannan Emun kolmannen vaiheen toteuttamiseen.

Selkeän kannan määrittämistä Emuun jo Kouvolassa puoltavat monet seikat. EU-ratkaisun yhteydessä tapahtunutta tasapainoilua eri vaihtoehtojen välillä ei Emu-ratkaisun yhteydessä keskustan tule enää harjoittaa. Syksyn eurovaaleissa keskustan tulee vastustaa EU:n kehittämistä liittovaltioksi. Menettelemällä näin, keskusta olisi todellinen vaihtoehto Suomea Emuun kiirehtivälle Lipposen hallitukselle. Keskustan kielteinen Emu-kanta olisi myös parasta terapiaa niille EU-jäsenyyttä vastustaneille henkilöille, jotka kokivat keskustan pettäneen heidät EU-kysymyksessä.

Turvallisuuspolitiikan osalta keskusta on samanlaisessa tilanteessa. Keskustan tulee kirjata selkeästi Kouvolan puoluekokouksessa hyväksyttävään uuteen periaateohjelmaan lause: Uudessakin Euroopassa Suomen tulee harjoittaa puolueettomuuspolitiikkaa, jonka ytimenä on sotilaallinen liittoutumattomuus ja itsenäinen, uskottava puolustus, kuten maamme pitkäaikaisin ulkoministeri Paavo Väyrynen ehdotti 1.6.1996 sanomalehti Ilkassa ilmestyneessä kolumnissaan.

Puheenjohtajavalintoja tehtäessä puoluekokousedustajien tulisi muistaa kansanedustaja Aino Suhola yhtenä varteenotettavana ehdokkaana. Hänen poliittinen retoriikkansa on vedonnut myös sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ole aiemmin kannattaneet keskustaa. Suholan johdolla keskustan on mahdollisuus saada laajasti kannatusta tulevissa vaaleissa myös yli puoluerajojen.

Aino Suhola on hyvä keskustan kentän tuntojen tulkitsija. Hänen kauttaan voitaisiin purkaa myös se paine, jonka EU-jäsenyys on keskustassa synnyttänyt.

Keskusta kaipaa johtajistoonsa alkiolaisesta aatteesta kumpuavia poliitikkoja. Aino Suholan ajattelussa ja toiminnassa on reilu annos Alkiota: hän puolustaa ihmisyyttä ja ymmärtää tämän päivän köyhän asiaa. Aatteen miesten ja naisten on nyt koottava voimat yhteen ja nostettava Aino Suhola keskustan varapuheenjohtajaksi.

PETRI NEITTAANMÄKI
yht. yo, Jyväskylä


Palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: petrin@jyu.fi