Julkaistu Helsingin Sanomissa 17.3.2001.


Sähköistä henkilökorttia kehitettävä

Lehdessänne julkaistiin lauantaina 10.3. Unto Hämäläisen mielenkiintoinen, sähköistä henkilökorttia käsittelevä kirjoitus. Siinä valotettiin hyvin niitä ongelmia, joiden vuoksi kortti ei ole yleistynyt odotetulla tavalla. Se on ollut valitettavaa, sillä kortin kehittäminen mahdollistaisi monien uusien palveluiden tarjoamisen tietoyhteiskunnassamme. Otan esimerkin.

Suomi on maailman johtavia maita internetin käytössä, elektronisen rahan ja kaupan alalla sekä digitaalisen tv:n kehitystyössä. Myös äänestysmenettelyn toteuttaminen elektronisesti on jo teknisesti mahdollista sähköisen henkilökortin avulla.

Sähköisen henkilökortin avulla tapahtuva äänestäminen ei heikentäisi perinteisesti tärkeäksi koettua vaalisalaisuutta, sillä kortin käyttäminen edellyttää pankkikortin tapaan henkilökohtaisen tunnusluvun tietämistä. Sähköisessä henkilökortissa tunnuslukuja on vieläpä kaksi: PIN1 (perustunnusluku) ja PIN2 (sähköisen allekirjoituksen tunnusluku).

Kyseessä olisi perinteistä ennakkoäänestystä täydentävä äänestystapa ja se tapahtuisi samanaikaisesti ennakkoäänestyksen kanssa. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikoilla käytettäviin äänestysluetteloihin olisi merkitty perinteisten ennakkoäänten lisäksi myös sähköisen henkilökortin avulla ennakkoon äänestäneet.

On selvää, ettei sähköisen henkilökortin avulla tapahtuva äänestäminen voi nousta kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi perinteiselle äänestysmenettelylle nykyisellä hintatasolla. Mielestäni kortin hintaa tulisikin merkittävästi alentaa, tai se voitaisiin toimittaa Kela-kortin tapaan jopa ilmaiseksi kaikille, jotka sen haluavat. Kun kortti yleistyisi, kortinlukijan hinta putoaisi kysynnän lisääntymisen myötä automaattisesti edullisemmaksi.

Kaikki kansalaiset eivät tietenkään voi hankkia kortinlukijaa itselleen esimerkiksi kotitietokoneen puuttumisen vuoksi. Siksi valtiovallan tulisikin kannustaa kouluja, kirjastoja ja muita julkisyhteisöjä niiden hankkimiseen, ja käytön opettelemiseen.

Uusi äänestysmahdollisuus lisäisi erityisesti paljon internetiä käyttävien nuorten äänestysaktiivisuutta, mutta samalla helpottaisi myös niiden syrjäseutujen ihmisten elämään, joilla on käytettävissään internet-yhteys.

Valtioneuvoston pitäisi asettaa työryhmä pohtimaan keinoja, joilla sähköisen henkilökortin yleistymistä voitaisiin edistää, ja joilla yhteiskunnan eri yksiköiden tarjoamat palvelut tulisivat keskitetysti saataville kortin avulla. Olisi hienoa, jos voisi äänestää sähköisen henkilökortin avulla jo seuraavissa eduskuntavaaleissa.

PETRI NEITTAANMÄKI,
tulevaisuusvaliokunnan jäsen
kansanedustaja,
Jyväskylä