Julkaistu Keskisuomalaisessa 13.4.2006.


Lähipalvelut on turvattava

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.4. kumota kulttuuri- ja nuorisolautakunnan aiemmin tekemän päätöksen kirjastoverkkoasiasta.

Ratkaisu on omituinen, sillä kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2006 talousarvion hyväksyessään 28.11.2005 lisätä kirjastotoimeen 80 000 euron määrärahavarauksen, joka voidaan käyttää sen jälkeen kun alkuvuodesta 2006 kirjastoverkkoratkaisu on päätetty ja esitelty kaupunginhallitukselle.

Tosin tiukempaakin muotoilua yritettiin saada läpi. Esitin tuolloin Ahti Vielman (kok.) ja Matti Kankaan (vas.) kanssa, että "Kirjastoverkon rakenne päätetään vuoden 2006 aikana kuitenkin siten, ettei lähikirjastoja lakkauteta vuonna 2006". Esitys hävisi äänin 19-40.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta oli esittänyt 14.3. oman ratkaisunsa kirjastoverkkoratkaisuksi: ensisijainen vaihtoehto lähikirjastolle on pienkirjastomalli (ns. minikirjasto). Lautakunta oli päätynyt esittämään, että nykyiset lähikirjastot jatkavat toimintaansa ainakin vuoden 2006 loppuun tai siksi kunnes valitulle mallille löytyy sopiva tilaratkaisu.

Lautakunta myös esitti tilapalvelulle, että se selvittää nykyisten Kypärämäen ja Lohikosken kirjastotilojen soveltuvuuden pienkirjastolle tai muille vaihtoehdoille. Lautakunta pyysi ratkaisuun vedoten kaupunginhallitukselta, että 80 000 euron määrärahavaraus osoitettaisiin kaupunginkirjaston käyttöön vuoden 2006 menoihin.

Lautakunnan esitykselle oli perusteensa. Kaupunginhallituksen iltakoulu oli käsitellyt kirjastoverkkokysymystä 20.2., jolloin annettiin tehtäväksi selvittää minikirjasto-mallia niin että toiminnalle haetaan n. 100 m2:n tiloja julkisista rakennuksista Kypärämäen ja Lohikosken alueilta.

Kirjasto oli selvittänyt yhteistyössä tilapalvelun kanssa toimintaan sopivia tiloja. Kypärämäen kaupunginosassa tehdyn selvityksen mukaan 100 neliön tiloja ei ole vapaana, Lohikoskella tilanne oli vastaava. Selvityksessä kartoitettiin kaikki molemmissa kaupunginosissa olevat julkiset tilat.

Vaikka tilakysymys oli osoittautunut tällaiseksi, kaupunginhallitus päätti, että nykymuotoiset lähikirjastot Kypärämäessä ja Lohikoskella lakkautetaan vuoden 2006 loppuun mennessä. Kirjastoverkkoon varattua 80 000 euron määrärahaa ei käytetä ainakaan tässä vaiheessa. Kaupunginhallitus myös määritteli minikirjaston: palvelut perustuvat lehtien lukumahdollisuuteen, kirjastoauton palveluihin sekä erikseen määriteltyyn suppeaan kirjallisuusvalikoimaan.

Tilapalvelu velvoitettiin kuitenkin etsimään kaupungin käytössä jo olevista kiinteistöistä sopivat, nykyisiä tiloja edullisemmat pienkirjaston tilat, jotka täydentävät samalla muiden hallinnonalojen palveluja (esim. nuorisotilat, koulut, päiväkodit). Jo tehtyyn tilaselvitykseen perustuen on kuitenkin vaikea ymmärtää, mistä korvaavat tilat voisivat löytyä. Toivottavasti kuitenkin jostakin löytyvät.

Kaupunginhallituksen päätös on jälleen yksi esimerkki siitä toimintatavasta, jolla kaupungissamme päätöksiä tehdään. Epärealistiseen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen, Korpilahti-selvitysmieheen ja energiakonsultteihin löytyy kyllä rahaa mielin määrin, mutta samanaikaisesti kaupunkilaisten lähipalveluita (lähikirjastot, neuvolat, koulut) ajetaan kiihtyvällä vauhdilla alas.

Rohkenen epäillä, etteivät prioriteetit ole nyt kaupungissamme kohdallaan.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.