Julkaistu


Energiaselvityksistä puolueettomuus kaukana

Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson kertoi 26.3. Keskisuomalaisen haastattelussa, että huhtikuussa julkaistaan kaksi puolueetonta selvitystä, jotka osoittavat Rauhalahti-vaihtoehdon Keljonlahtea huonommaksi. Jyväskylän Energia ja Jyväskylän kaupunki olivat käynnistäneet kaksi selvitystä. Electrowatt-Ekonolle oltiin annettu tehtäväksi voimalaitoksen aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen ja Enprimalle aiemmin tekemänsä selvityksen päivittäminen.

Selvityksiä esiteltiin Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 10.4.

Electrowatt-Ekono oli tarkastellut kolmea eri tuotantorakennevaihtoehtoa, joista Rauhalahti-vaihtoehtona markkinoitu sisälsi uuden jätepolttoaineita hyödyntävän hyötykattilainvestoinnin ennen vuotta 2010 ja uuden voimalaitoksen rakentamisen ennen vuotta 2015, muttei savukaasujen lämmön talteenottoa, joka oli tarkasteltu erikseen.

Kun tiedustelin, miksi tästä vaihtoehdosta puuttui savukaasupesuri ja miksi se ei perustunut suoraan Fortumilta pyydettyihin lähtötietoihin, Elecktrowatt-Ekonon konsultti puolustautui vastaamalla, että he ovat toimineet vain toimeksiantajansa, Jyväskylän Energian, ohjeiden mukaisesti.

Laskelman energiantuotantotiedot, investointiaikataulu ja -kustannukset perustuivat puolestaan Enpriman energiataselaskelmiin. Nämä puolestaan perustuivat nykyiseen 60 (Fortum)/40 (Jyväskylän Energia) omistussuhteeseen, vaikka Fortum on selkeästi ilmoittanut valmiutensa omistussuhteen muuttamiseen 50/50 periaatteen mukaiseksi.

Kun tiedustelin, miksei 50/50 omistussuhdetta oltu otettu laskelman perustaksi, Enpriman konsultti vastasi, että Fortum on tätä kyllä esittänyt, mutta koska neuvottelut eivät ole edenneet (JE:n ja kaupungin vuoksi), he katsoivat parhaaksi palata nykyiseen 60/40 suhteeseen.

Elektrowatt-Ekonon selvitys osoitti kiistattomasti, että savukaasupesuri olisi kokonaiskannattavuudeltaan ehdottoman järkevä investointi ja se maksaisi itsensä lyhyessä ajassa takaisin. Pesuri oli saatu kuitenkin näyttämään kannattamattomalta Jyväskylän Energian näkökulmasta nykyisillä omistussuhteilla ja tilanteessa, jossa Keljonlahdelle investoitaisiin uusi voimalaitos jo vuonna 2010.

Kuin pisteenä iin päällä Enprima esitti, että 87 milj. euroa Rauhalahti-vaihtoehtoa kalliimpi Keljonlahti-investointi tulisi kuitenkin Jyväskylän Energian näkökulmasta 9,3 milj. euroa edullisemmaksi. Tämä tulos oli saatu siten, että suurin osa investointilainasta otettaisiin uuden perustettavan yhtiön lukuun. Tämänkin lainan lyhennykset ja korot pitäisi luonnollisesti hoitaa!

Keljonlahti-hankkeeseen on houkuteltu mukaan vähemmistöosakkaiksi suuria maakunnallisia yrityksiä lupaamalla näille sähköä takuuhintaan ensi vuosikymmenen loppupuolelle asti. Ehkä tämä selittää kansanedustajia kohtaan suunnatun purkauksen Keskisuomalaisen pääkirjoituksessa 29.4., sillä maakunnan työllisyyden kannalta keskeisten raaka-aineiden, puun ja turpeen, käyttö on turvattu kaikissa vaihtoehdoissa.

Sekä jätti-investointiin että suuryrityksille tarjottuun takuuhintasähköön sisältyy suuret riskit. Niiden lauetessa laskun maksaisivat muut jyväskyläläiset veden, sähkön ja lämmön käyttäjät. Hintoja nostaa jo Jyväskylän Energialle raskaaseen ylihintaan myyty kaupungin vesilaitos.

Tätä taustaa vasten valtuustolle esitetyt laskelmat herättävät vain lisäkysymyksiä. Miksi kaupunginvaltuuston enemmistön edellyttämää puolueetonta tarkastelua, jonka lähtötiedot molemmat Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n osakkaat olisivat hyväksyneet, ei ole tehty?

Jyväskylän energiaratkaisun valmistelu on hoidettu kokonaisuudessaan tökerösti ja kansanvaltaa halveksuen. Eduskunnassa vastaava menettely ei tulisi kysymykseenkään, sillä valiokunnissa kuullaan aina kaikkia osapuolia ja hankitaan aina kaikki mahdollinen tieto päätöksenteon pohjaksi.

Omalta osaltani en tule laittamaan nimeäni yhteenkään investointi- ja rakentamispäätökseen ennen kuin vaaditut, aidosti puolueettomat selvitykset, on esitelty kaupunginvaltuustolle. Tämän edellyttäminen ei ole "liputtamista" kummankaan vaihtoehdon puolesta.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.