Tiedote, Jyväskylä 11.7.2005.


Oikeusasiamies moittii ministeri Rajamäkeä

Eduskunnan oikeusasiamies antoi 4.7.2005 ratkaisun 6.2.2004 tekemääni kanteluun koskien sisäministeri Kari Rajamäen lausuntoja Ilta-Sanomissa 13.12.2003. Artikkelissa käsiteltiin suojelupoliisin toimittamaa Stasi-tutkintaa.

Kantelun taustalla oli se, että Rajamäen lausunnot jälkisyyllistivät vahvasti ulkoasiainneuvos Alpo Rusia, vaikka valtionsyyttäjä oli kesäkuussa 2003 päättänyt jättää syytteen nostamatta. Ministerin arvovallalla esitetyt näkemykset vahingoittivat myös merkittävästi kesän 2004 eurovaaleihin valmistautuneen Rusin vaalikampanjaa: ihmiset arvelivat yleisesti Rusin syyllistyneen "johonkin moitittavaan, kun ministerikin on sitä mieltä".

Olen tyytyväinen oikeusasiamiehen ratkaisuun. Oikeusasiamies katsoo, että "syyttämättä jätetyn (tai syytteestä vapautetun) henkilön oikeutta tulla pidetyksi syyttömänä ei ole oikeutta loukata". Oikeusasiamies viittaa tässä yhteydessä muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on korostanut viranomaisten sanavalintojen merkitystä.

Oikeusasiamies myös vahvistaa Rusin syyttömyyden yksiselitteisesti: "Mielestäni henkilön syyttömyyden voidaan jopa katsoa 'vahvistuneen' ainakin julkisen vallan näkökulmasta siinä tapauksessa, että esitutkinnan jälkeenkään ei ole tullut esiin perusteita syytteen nostamiseen." Ja edelleen: "Syyttämättäjättämispäätös on julkisen vallan kannanotto syyllisyyskysymykseen, eivätkä viranomaiset saa vesittää tätä ratkaisua esittämällä lausumia, jotka voidaan tulkita viittaukseksi siihen, että epäiltyä pidetään syyllisenä", Paunio katsoo.

Lopputuloksena oikeusasiamies katsoo, että "Rajamäen lausumia voidaan pitää jossain määrin harkitsemattomina".

Toivon, että oikeusasiamiehen ratkaisun sisällön ymmärtävät myös Ritva Santavuori ja muut, jotka ovat edelleen pyörittäneet Alpo Rusia syyllisyysmyllyssä.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.