Tiedote, Jyväskylä 11.9.2000. Julkaisuvapaa klo 9.


Asetun ehdolle kunnallisvaaleissa, aloitan jatko-opinnot Lapin yliopistossa

Lokakuussa järjestetään jälleen kunnallisvaalit, joiden tuloksella on suuri yleispoliittinen merkitys.

Kuntia on kohdeltu lyhytnäköisesti. Valtionosuus- ja yhteisöveroleikkaukset ovat eriarvoistaneet kuntien mahdollisuuksia tarjota palveluita. Seurauksena on ollut muuttoliike, alueellisten ja sosiaalisten erojen kärjistyminen, syrjäytyminen, rikollisuuden ja huumeiden käytön yleistyminen sekä yleisen turvattomuuden tunteen syntyminen. Emme saa antaa periksi tälle kehitykselle.

Kunnallisvaaleissa annetaan eräänlainen välitodistus Lipposen II hallituksen politiikalle. Jos oma puolueeni, Suomen Keskusta, menestyy vaaleissa hyvin, joutuu hallitus tarkastamaan ainakin joissakin kysymyksissä virheellistä politiikkaansa esittämämme suuntaiseksi. Samalla ammumme lähtölaukauksen sille työlle, joka tähtää vaalivoiton saavuttamiseen vuoden 2003 eduskuntavaaleissa, ja nousemiseen sitä kautta Suomen johtavaksi hallituspuolueeksi.

Omalta osaltani olen joutunut pohtimaan tällä kertaa tarkoin, mahdollistaako henkilökohtainen tilanteeni ehdokkaaksi asettumisen. Aloitin tiistaina 5. syyskuuta jatko-opinnot Lapin yliopiston kansainväliset suhteet -oppiaineessa tavoitteenani väitöskirjan suorittaminen työn ohessa muutaman vuoden aikaperiodilla. Pidän haastetta mielenkiintoisena. Oppiaineen professuuria hoitaa tohtori Alpo Rusi, joka on toiminut viime vuosina vallan keskiössä - mm. presidentti Ahtisaaren neuvonantajana ja EU:n vakaussopimuksen varakoordinaattorina.

Toisaalta tiedän, että kansanedustajan työn kannalta on äärimmäisen tärkeää tietää, miten hallituksen ja eduskunnan päätökset vaikuttavat kuntien mahdollisuuksiin huolehtia lapsista, nuorista, sairaista ja vanhuksista, ja millaisiksi kuntalaisten elinolot ja asumisympäristö muodostuvat.

Selviteltyäni opiskelun aikatauluja, havaitsin, ettei sen hoitaminen valtuustotyöskentelyn ja eduskuntatyön rinnalla ole mahdotonta. Eduskunta istuu tiistaista perjantaihin, valtuuston kokoukset järjestetään yleensä kerran kuukaudessa maanantaisin, jatko-opintoihin liittyvät seminaarit puolestaan iltaisin keskellä viikkoa Rovaniemellä, jonne on hyvät lentoyhteydet Helsingistä. Opintoihin on lisäksi aikaa perehtyä Eduskunnan talvi- ja kesälomien aikana.

Tällä perusteella olen päätökseni tehnyt, ja ilmoitan siitä nyt: annan suostumukseni Keskustan kunnallisvaaliehdokkaaksi Jyväskylässä. Jos tulen valituksi kaupunginvaltuustoon, tyydyn toimimaan "rivivaltuutettuna" - en tavoittele lautakunta- tai hallituspaikkoja, vaan jätän nämä tehtävät niille, joilla on ajankäytöllisesti paremmat edellytykset niitä menestyksellisesti hoitaa.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä