Julkaistu Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö ry:n vaaliliitteessä Suur-Jyväskylän-lehdessä 18.10.2000.


Kunnallisvaaleissa ratkaistaan peruspalvelujen tulevaisuus

Tulevana sunnuntaina järjestetään kunnallisvaalit, joiden tuloksella on suuri yleispoliittinen merkitys.

Lipposen molemmat hallitukset ovat kohdelleet Jyväskylän kaupunkia - niin kuin muitakin Suomen kuntia - lyhytnäköisesti. Valtionosuus- ja yhteisöveroleikkaukset ovat eriarvostaneet mahdollisuuksiamme tarjota peruspalveluita. Seurauksena on ollut sosiaalisten erojen kärjistyminen, syrjäytyminen, rikollisuuden ja huumeiden käytön yleistyminen sekä yleisen turvattomuuden tunteen syntyminen.

Emme saa antaa periksi tälle kehitykselle.

Kunnallisvaaleissa annetaan välitodistus Lipposen hallitusten politiikalle. Jos me keskustalaiset menestymme vaaleissa hyvin täällä Jyväskylässä - ja muuallakin maassa -, joutuu hallitus tarkastamaan ainakin joissakin kysymyksissä virheellistä politiikkaansa esittämämme suuntaiseksi.

Jyväskylä - koulutuksen, tutkimuksen ja vireän yritystoiminnan kulttuurikaupunki

Olen itsekin jälleen mukana kunnallisvaaleissa, sillä kansanedustajan työn kannalta on äärimmäisen tärkeää tietää, miten hallituksen ja eduskunnan päätökset vaikuttavat mahdollisuuksiimme huolehtia lapsista, nuorista, opiskelijoista, sairaista, eläkeläisistä ja vanhuksista, ja millaisiksi elinolomme ja asuinympäristömme muodostuvat.

Jyväskylässä on maamme koulutetuimmat alle kolmekymppiset. Kaupunkilaisistamme noin kolmannes - lähes 35000 - on koululaisia, opiskelijoita, opettajia tai tutkijoita.

Tieto on siitä erikoinen tuotannon tekijä, että kun sen antaa toiselle, se jää edelleen myös itselle. Tietopääoma on se rikkaus, jolla kaupunkiamme voidaan kehittää.

Kunnat, jotka panostavat lastentarhaan, esikouluun, peruskouluun, lukioon sekä ammatilliseen ja yliopistolliseen koulutukseen - siis tietopääoman kartuttamiseen koulutuksen avulla kaikilla asteilla - menestyvät. Jyväskylä on yksi menestyjistä 2000 -luvulla, jos niin itse tahdomme.

Yritystoiminta seuraa osaavan työvoiman perässä. Pääoma ei enää sanele työvoiman sijoittumista, vaan yritysten sijoittumisen ratkaisee osaava työvoima. Tässä on yksi Jyväskylän vahvuus.

Onnistuminen edellyttää myös monipuolista asuntorakentamista ja laadukkaita palveluja, ennen kaikkea vapaa-aikaan liittyen. Uudet palvelutyöpaikat helpottavat myös Jyväskylän rakenteellista työttömyyttä.

Nyt on vaikuttamisen aika

Keskustan kunnallispoliittisessa asiakirjassa "Vastuulliseen hyvinvointiin" yhteiseksi päämääräksemme linjataan eheä Suomi:

"Ihmisestä se on aina lähtenyt - ihmisen unelmista ja toiveista, viisaudesta ja rohkeudesta. Suomalaisten vahvuutena on sitkeys, tahto ottaa oma elämä haltuun ja tahto kantaa vastuunsa siitä, että kunnan jauhoja on tarvitseville riittänyt".

Me keskustalaiset haluamme kehittää yhdessä kuntalaisten kanssa kuntien ja maakuntien Suomea, jonka asukkaat menestyvät. Suuntaamme toimintamme tulevaisuuteen, parempaan kuntaan ja eheään Suomeen.

Hyvinvointiyhteiskunta on Suomen menestystekijä myös tulevaisuudessa. Turvalliseen, hyvään elämään kuuluu, että perusasiat ovat kunnossa niin meillä täällä Jyväskylässä kuin jokaisessa muussakin Suomen kunnassa. Tästä on kysymys kunnallisvaaleissa.

Toivotan kaikille ehdokkaaksi asettuneille menestystä vaaleihin, ja äänestäjille voimia lähteä vaaliuurnille. Muistakaa, että seuraavat vaalit järjestetään vasta kahden ja puolen vuoden kuluttua. Näiden vaalien jälkeen on aikaa levähtää. Nyt on vaikuttamisen aika!

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä