Tiedote, Helsinki 12.6.2000. Julkaisuvapaa klo 14.


Lipposen ajatus Suomesta EU:n liittovaltioytimessä on torjuttava

Paavo Lipponen esitti äskettäin ajatuksiaan EU:n tulevaisuudesta. Lipposen mielestä "unionin suuntaan pitää vaikuttaa siinä hengessä, että olemme mukana etujoukossa kaikilla keskeisillä integraation aloilla". Lipponen totesi, että mikäli "EU:n puolustusyhteistyössä mennään vielä kriisinhallinnasta pitemmälle, ei se sellaisenaan tuo eteemme kysymystä liittoutumisesta. Olemme jo liittoutuneet liittyessämme EU:n jäseneksi ja hyväksyneet EU:n myös puolustusta koskevan - integraation jatkuvan syventymisen mahdollisuuden. Natoon liittyminen on eri asia."

Lipposen näkemysten voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että jos ja kun EU eriytyy siten, että muutamat sen jäsenmaat muodostavat tiiviin liittovaltioytimen, joka kehittyy myös sotilasliitoksi, Suomen on oltava siinä mukana. Uskomatonta puhetta.

Kun Suomi oli liittymässä Euroopan unioniin, kansalaisille vakuutettiin, että kysymys on vain mukaan menosta unioniin - mahdollisesta liittymisestä talous- ja rahaliitto Emuun tai EU:n yhteiseen puolustukseen luvattiin päättää myöhemmin erikseen, tarvittaessa kansanäänestyksellä.

Emun osalta kansanäänestystä ei kuitenkaan järjestetty, vaikka kansan enemmistö sitä toivoi. Lipposen näkemysten mukaan kansanäänestystä ei olisi ilmeisesti tarpeellista järjestää myöskään EU:n liittovaltioytimeen - ja sitä kautta sotilaalliseen liittoutumiseen - mukaan menemisestä.

Keskustan Kuopion puoluekokouksen on irtisanouduttava Lipposen näkemyksistä, sillä Suomi voi säilyttää itsenäisyytensä ja liittoutumattomuutensa vain pysyttäytymällä syntyvän liittovaltioytimen ulkopuolella. Puoluekokouksen on myös edellytettävä kansanäänestyksen järjestämistä kaikista tulevista Euroopan integraation merkittävään syventämiseen liittyvistä kysymyksistä. Kysymys Suomen suhteesta EU:n liittovaltioytimeen on yksi tällainen.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä