Julkaistu Suomenmaassa 19.8.1997.


Puutteellinen Emu-kysely

NKL:n piirien johtokunnille lähetettiin äskettäin kyselylomake, jossa tiedustellaan johtokuntien jäsenten kantaa mm. Suomen Emu-ratkaisuun. Kyselyn Emua koskeva kysymyksenasettelu ja vastausvaihtoehdot ovat seuraavat:

Kysymys: Pitääkö Suomen liittyä Euroopan talous- ja rahaliitto Emun jäseneksi? Vastausvaihtoehdot: 1a) Kyllä, ensimmäisten joukossa; 1b) Kyllä, jos Ruotsi liittyy; 1c) Kyllä, mutta myöhemmin; 1d) Ei osaa sanoa; 1e) Ei, ellei Ruotsi liity; 1f) Ei missään vaiheessa.

Hämmästyin kyselyn sisällöstä. Se ei ollut sen mukainen, joka lauantaina 10. toukokuuta NKL:n hallituksen, piirien johtokuntien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien yhteiskokouksessa hyväksyttiin.

Tuossa kokouksessa kysely muotoutui seuraavaksi:

Kysymys: Tuleeko Suomen liittyä ensimmäisten joukossa Emun kolmanteen vaiheeseen? Vastausvaihtoehdot: a) Ei, jos Ruotsi ei liity; b) Ei, riippumatta Ruotsin kannasta; c) Kyllä, jos Ruotsi liittyy; d) Kyllä, riippumatta Ruotsin kannasta, e) Ei osaa sanoa.

Kokouksen puheenjohtaja Mikko Alkio luki esityksen kokoukselle. Se hyväksyttiin yksimielisesti.

Jokainen voi havaita, että johtokuntien jäsenille lähetetty kysely poikkeaa Emu-kysymyksen osalta täysin NKL:n hallituksen kokouksen 10.5. yksimielisesti hyväksymästä versiosta.

Valitettavasti kyse ei ole toisarvoisesta asiasta. Lähetetyn kyselyn kysymyksenasettelua ja vastausvaihtoehtoja on muutettu niin ettei kyselyssä ole lainkaan vastausvaihtoehtoa: "ei ainakaan ensimmäisten joukossa". Kyselyn muoto merkitsee sitä, etteivät kaikki kyselyyn vastaajat välttämättä löydä tarjolla olevista vaihtoehdoista mieleistään.

Ymmärtääkseni kyselyn tarkoituksena oli kysyä johtokuntien jäsenten mielipiteitä vain siihen, tuleeko Suomen liittyä rahaliittoon "ensimmäisten joukossa", eikä sitä, mitä Suomen tulisi mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa tehdä. Monet Suomen pikaista Emu-jäsenyyttä vastustavat henkilöt eivät varmastikaan halua sitoa tulevaisuudessa omaa kantaansa pelkästään Ruotsin kantaan, vaan haluavat seurata kokonaisuutta ja katsoa mitä esimerkiksi Iso-Britannia ja Tanska tulevaisuudessa tekevät, millaiseksi Emu ja EU kehittyvät jne.

Vastausvaihtoehdot tekevät tällaisen ajattelun kuitenkin mahdottomaksi. Vastaamalla "1e) Ei, ellei Ruotsi liity" asetut kannattamaan Suomen Emu-jäsenenyyttä tilanteessa, jossa Ruotsi on kenties myöhemmässä vaiheessa menossa mukaan - vaihtoehto onkin itse asiassa sama kuin "1b) Kyllä, jos Ruotsi liittyy". Jos taas vastaat "1f) Ei missään vaiheessa" torjut Suomen Emu-jäsenyyden nyt ja myös tulevaisuudessa kaikissa tilanteissa.

Mielestäni tapahtunut virhe tulee viipymättä korjata. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi lähettämällä johtokuntien jäsenille uusi kyselylomake, joka vastaa NKL:n hallituksen 10.5. tekemää päätöstä.

PETRI NEITTAANMÄKI
yht. yo, Jyväskylä


Palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: petrin@jyu.fi