Julkaistu Jyskän koulun lehdessä keväällä 1999.


Terveisiä eduskunnasta

Moni nuori kokee politiikan itselleen vieraaksi ja eduskunnan etäiseksi paikaksi. Syitä nuorten vieraantumiselle politiikasta on etsitty, mutta tyhjentävää selitystä vieraantumisilmiölle ei ole kyetty löytämään. Itsekään en osaa antaa tyhjentävää selitystä, mutta haluan omalla toiminnallani ja esimerkilläni rohkaista nuoria kiinnostumaan politiikasta ja osallistuman yhteiskunnalliseen toimintaan.

Itseäni yhteiskunnalliset asiat alkoivat kiinnostamaan jo ala-asteella ollessani. Ensimmäisiä kosketuksia poliittisesta toiminnasta sain ollessani 8-vuotiaana mukana jakamassa Mauri Pekkarisen vaalimainoksia. Vähitellen kiinnostuksen kasvaessa hakeuduin muiden politiikasta kiinnostuneiden nuorten pariin, joiden kautta pääsin tutustumaan lähemmin myös puolueen toimintaan.

Liityin Suomen Keskustaan 16-vuotiaana, josta asti olen ollut aktiivisesti mukana puolueen toiminnassa, varsinkin sen nuorisojärjestössä Nuoren Keskustan Liitossa. Olen halunnut aina vaikuttaa mahdollisimman paljon ympärilläni tapahtuviin asioihin ja liityttyäni puolueeseen minulle tarjoutuikin mahdollisuus päästä mukaan poliittiseen päätöksentekoon.

Aktiivinen toiminta puolueessa on minun kohdallani johtanut nyt 24-vuotiaana siihen, että mahdollisuuteni vaikuttaa asioihin on kansanedustajuuden myötä entisestään kasvanut.

Poliittisten nuorisojärjestöjen tärkein tehtävä on tarjota mahdollisuuksia politiikasta kiinnostuneille nuorille tutustua puolueen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon. Samalla se antaa mahdollisuuden tutustua muihin aktiivisiin nuoriin, joiden kanssa voi yhdessä vaikuttaa oman alueensa olosuhteisiin.

Oman kokemukseni perusteella rohkaisen niitä nuoria, jotka tuntevat kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin hakeutumaan mukaan nuorisojärjestöjen toimintaan. Mielestäni meidän nuorten tulee olla oman tulevaisuutemme aktiivisia tekijöitä, eikä vain passiivisia tekojen kohteita.

Työni täällä eduskunnassa on vasta alkanut. Edessä on varmasti mielenkiintoinen, mutta myös työntäyteinen nelivuotiskausi. Kansanedustajana minulla on nyt mahdollisuus paneutua niihin asioihin, joita jo vaalikampanjani aikana toin esille.

Nuorena kansanedustajana haluan olla kehittämässä maatamme niin, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus opiskeluun ja varsinkin työhön omalla kotiseudullaan tasavertaisesti asuinpaikastaan riippumatta.

Meillä nuorilla on tulevaisuus edessämme. Meidän yhteinen tehtävämme on kehittää omaa maatamme nykyistä oikeudenmukaisemmaksi ja paremmaksi. Siihen tarvitaan meidän kaikkien yhteisiä ponnisteluja.

Meillä nuorilla on hyvät mahdollisuudet osallistua tähän tulevaisuutemme kehitystyöhön.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä