Tiedote, Strasbourg 14.7.1998. Julkaisuvapaa.


Vaaliliitto ei olisi hyväksi Suomelle eikä Suomen Keskustalle

NKL:n puheenjohtaja Antti Kaikkosen esitys vaaliliiton muodostamisesta tulevissa EU-vaaleissa Keskustan, RKP:n ja Nuorsuomalaisten kesken ei tule mielestäni kysymykseenkään.

Vaaliliitto ei olisi Keskustan etujen mukainen ratkaisu, koska Keskustalla on hyvät edellytykset saada omin voimin viisi, jopa kuusi, europarlamentaarikkoa ensi kesän eurovaaleissa.

Toisaalta on kysyttävä, mitä yhteistä näillä puolueilla on aatteellisesti? Yhteistyötä ei voida mielestäni rajata vain Kaikkosen mainitsemiin rauhan, ihmisoikeuksien ja ympäristöasioiden edistämiseen, vaan äänestäjät mieltävät helposti vaaliliitossa olevien puolueiden ajavan yhteistä politiikkaa kaikissa kysymyksissä. Tässä tilanteessa aatteellisen Eurooppa-politiikan linjamme hämärtyisi.

On arvioitavissa, että Kaikkosen esittämästä vaaliliitosta hyötyisivät vain RKP ja Nuorsuomalaiset - ja molemmat saisivat suhteellisen vaalitavan vuoksi oman edustajansa läpi Keskustan ehdokkaiden kustannuksella. Tämä ei olisi Suomen eikä Suomen Keskustan etujen mukaista.

Vaaliliittoyhteistyön hahmottelemisen sijaan Keskustan tulisi keskittyä Vaasan/Mustasaaren puoluekokouksen edellyttämän, selkeän Eurooppa-ohjelman laatimiseen, jossa otetaan selkeästi kantaa Euroopan tulevan kehityksen vaihtoehtoihin. Ydinkysymys on se, haluammeko unionista rahaliittoratkaisun jälkeen hajautetun vai keskittyneen liittovaltion.

Vastaamalla selkeästi tähän kysymykseen hajautetun liittovaltion puolesta, ja perustelemalla se, voimme saavuttaa vaalivoiton, ja sen tukemana pyrkiä todenteolla vaikuttamaan omalla puheenjohtajakaudellamme Euroopan unionin kehitykseen.

PETRI NEITTAANMÄKI
NKL:n Keski-Suomen piirin puheenjohtaja