Tiedote, Jyväskylä 14.9.2003. Julkaisuvapaa klo 6.


Puoluekokouksen tulee torjua Suomen jäsenyys EU:n puolustusytimessä

Euroopan unioniin (EU) syntyy melkoisella varmuudella tulevassa hallitusten välises-sä konferenssissa (HVK) puolustusydin. Ydin tulee muodostumaan joko Naton varaan tai siihen mukaan tulevien maiden keskinäisiin turvatakuisiin ja yhteisiin joukkoihin pohjautuen.

Anneli Jäätteenmäen hallituksen puolustusministerinä ollessaan nykyinen pääministeri Matti Vanhanen selkiytti ytimen jäsenyyden merkityksen. Jäsenyys puolustusytimessä merkitsisi jäsenyyttä Natossa joko välittömästi tai ainakin johtaisi siihen ennen pitkää. Mikään ytimen muodostamiseen liittyvä asia ei tule olennaisesti muuttamaan tätä peruskysymystä tulevassa HVK:ssa.

Suomen Keskusta otti Rovaniemen puoluevaltuuskunnassa marraskuussa 2001 hyväksytyssä Eurooppa-ohjelmassaan kantaa eriytyvän integraation mahdollisuuteen. Ohjelmassa todetaan: "Suomen tulee asiakohtaisesti arvioida, missä tiiviimmän yhteistyön asioissa olemme mukana. Jos unioniin alkaa kehittyä liittovaltioydin, Suomen tulee pysyttäytyä sen ulkopuolella". Keskustan Hämeenlinnan puoluekokous puolestaan linjasi kesällä 2002, että "Keskusta tekee turvallisuuspoliittista linjaa koskevat päätöksensä puoluekokouksessa".

Näyttää ilmeiseltä, että kuluvan syksyn aikana Suomikin joutuu muodostamaan kantansa EU:n puolustusyhteistyöhön.

Puoluedemokratia on tärkeä osa kansanvaltaa. Keskustan ylimääräinen puoluekokous on päätetty järjestää 5. lokakuuta. Keskustan jäsenistöllä on nyt historiallinen mahdollisuus vaikuttaa asiaa koskevaan päätöksentekoon. Mielestämme puoluekokouksen tuleekin muodostaa kantansa kahteen ydinkysymykseen: kannatammeko puolustusytimen muodostamista EU:hun ja tuleeko Suomen osallistua siihen.

Käsityksemme mukaan Suomen ei kannata HVK:ssa vastustaa ytimen muodostamista, koska se syntyy joka tapauksessa - joko unionin rakenteisiin tai niiden ulkopuolelle. Ytimeen osallistuminen sen sijaan merkitsisi samaa kuin Nato-jäsenyys. Tätä asiaa on turha kaunistella.

Kansalla ja puolueilla on oltava oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa tähän suureen linjaratkaisuun. Mielestämme EU:n puolustusytimeen osallistuminen on tämän vuoksi osana muita unionin perussopimusten muuttamista alistettava HVK:n jälkeen myös kansanäänestykseen.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

OSSI MARTIKAINEN
puoluehallituksen jäsen,
Lapinlahti

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.