Julkaistu Keskisuomalaisessa 16.9.2004.


Perhepolitiikan budjetti

Eduskunta sai tiistaina käsiteltäväkseen hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksen. Hallituksen tavoitteena on pitkäkestoinen, kattava ja maltillinen tuloratkaisu. Hallitus on valmis omalta osaltaan tukemaan tällaisen ratkaisun synnyttämistä tuntuvilla veronkevennyksillä. Niiden lisäksi hallitus varautuu päättämään sopimuksen yhteydessä lisäyksistä infrastruktuurihankkeisiin, kuten tiehankkeisiin sekä talouden kehitystä tukeviin innovaatiopanostuksiin.

Jo nyt sovittiin monista askeleista hallituksen työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Niistä ehkä tärkein on periaatesopimus matalapalkka-alojen työnantajamaksujen alentamiseksi vuoden 2006 alusta yritysten ns. verotiliuudistuksen yhteydessä. Mallista ja summista sovitaan ensi vuonna, mutta alennus mitoitetaan riittäväksi, jotta se tuo halutun vaikutuksen työn kysyntään. Käytännössä tämä tarkoittaa useiden satojen miljoonien eurojen kevennystä.

Budjetin toinen painopiste työllisyyden ohella on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen. Ensi vuoden talousarvioesitystä voikin kutsua perhepolitiikan budjetiksi. Muun muassa kotihoidontuen sekä minimiäitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen korotukset astuvat voimaan ensi vuonna monen korotuksettoman vuoden jälkeen. Nämä asiat olivat Suomen Keskustan ja allekirjoittaneen vaalilupausten listalla kaikkein keskeisimpiä.

Lapsen kotihoidon hoitoraha nousee 42 euroa 294 euroon kuukaudessa. Lapsen yksityisen hoidon hoitorahaan tulee 19,60 euron korotus, jonka jälkeen se on 137 euroa kuukaudessa. Sairaus-, äitiys- ja vanhempainrahan minimi nousee 15,20 euroon. Korotus on 3,75 euroa.

Suomeen saadaan vihdoin myös lapsiasianvaltuutettu. Muissa pohjoismaissa norjalaislapsilla on ollut oma asiamies jo yli 20 vuotta ja ruotsalaislapsillakin yli kymmenen vuotta. Lapsiasiainvaltuutettu toimii ensisijaisesti lasten äänenä silloin, kun lapsia koskevia päätöksiä tehdään. Hän tuo myös lapsille tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun.

Ensi vuoden budjetti tarjoaa toki muillekin väestöryhmille myönteisiä asioita.

Budjettiriihessä sovittiin kansaneläkkeen tasokorotuksen aikaistamisesta. Eläke nousee seitsemällä eurolla ensi vuoden maaliskuun alusta lukien. Hallitus toteuttaa lisäksi parinkymmenen miljoonan euron suuruisen veteraanipaketin jatkosodan päättymisen 60-vuotispäivän johdosta. Paketti lisää veteraanien kuntoutusta ja tuo uusia ryhmiä sen piiriin.

Opiskelijoita rohkaistaan nopeampaan valmistumiseen erityisellä opintolainavähennyksellä. Korkeakouluopintonsa 1. elokuuta 2005 aloittaville voidaan myöntää opintolainavähennys verotuksessa, jos opinnot suoritetaan tavoiteajassa.

Yrittäjyyttä tuetaan alentamalla yhteisöverokantaa 29 prosentista 26 prosenttiin. Pienimpien yritysten arvonlisäverotuksen liukuvan huojennuksen ylärajaa nostetaan 2 500:lla eurolla.

Kotitalousvähennys laajenee ensi vuonna. Maksetuista palkoista on voitu vähentää 10 prosenttia, mutta nyt se on kasvamassa 30 prosenttiin. Muutoksen tarkoituksena on saattaa työsuhteessa tehty kotitaloustyö yhtä edulliseksi kuin palvelujen ostaminen yritykseltä.

Maatalouden osalta hallitus sitoutui etsimään toimenpiteet, joilla EU:n CAP- uudistuksen ja kansallisen tuen lisäosan toimeenpanossa huolehditaan alueiden ja tukien välisten suhteiden säilymisestä ennallaan.

Perusradanpidon rahoitusta lisätään ja keskeneräisten suurten investointien toteutus turvataan. Budjettiriihessä liikenneinvestointeihin lisättiin lähes 50 miljoonaa euroa. Yksityisteiden valtionapu nousee 13 miljoonaan euroon tämän vuoden 11 miljoonasta.

Opetusministeriön hallinnonalan valtionosuudet kunnille nousevat 64 miljoonalla ja sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet 210 miljoonalla eurolla. Lisäksi kansalliseen terveyshankkeeseen lisätään 75 miljoonaa euroa.

Budjettiesityksen menojen loppusumma on noin 37,6 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoteen on noin prosentti. Tuloveroratkaisut jäävät siis odottamaan mahdollista tulopoliittista kokonaisratkaisua tuloveroasteikkoon tehtävää kahden prosentin inflaatiotarkistusta lukuun ottamatta.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.