Julkaistu Keskisuomalaisessa 16.11.2005.


Kehätielle on vaihtoehtoja

Hanke katuverkkoon tukeutuvan ohikulkutien rakentamiseksi Jyväskylän Kuokkalan kaupunginosaan on monesta syystä heikosti perusteltu.

5,4 miljoonan euron sijoittaminen, puolet Jyväskylän kaupungilta ja puolet valtiolta, 2,3 kilometrin pätkään on saatavaan hyötyyn nähden paljon rahaa. Tie toisi nykyisen kadun, Pohjantien, rinnalle muutaman kymmenen tai sadan metrin päähän toisen samansuuntaisen väylän. Samalla se pirstoisi jo valmiiksi rakennettua asuinaluetta heikentäen asumisviihtyvyyttä muun muassa erottamalla virkistysalueena toimivan Sippulanniemen ja asuinalueen toisistaan.

Vaikutukset ulottuisivat myös Tikan koulun ja päiväkodin välittömään läheisyyteen liikenteen lisääntymisenä, meluhaittoina ja viemällä niiltä suuren osan käytössä olevista ulkoilualueista. Lisäksi monet talot jäisivät kahden tien väliin, yksi jopa sen alle.

Hankkeen kannattajat vetoavat muun muassa siihen, että periaateratkaisu kehäväylästä on tehty jo 1980-luvun alussa yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Nyt kun valtion rahaa olisi tarjolla, hanke pitäisi viedä nopeasti loppuun. Seuraavana vaiheena olisi tien muuttaminen valtaväyläksi, tosin vasta joskus tulevaisuudessa.

1980-luvun jälkeen on tapahtunut kuitenkin paljon. Valtavan kalliiksi tulleet rantaväylä ja Kuokkalan silta ovat parantaneet yhteyksiä. Myös Survontie on kehittynyt isommaksi tieksi. Lisäksi kehätien itäosa on rakennettu ja näin ollen yhteydet Vaajakoskelle päin ovat parantuneet.

On siis pakko kysyä, onko Kuokkalan kehätie enää tarpeellinen kaiken tämän jälkeen? Miksi ihmeessä tarvittaisiin vielä tämä tie parantamaan alueen saavutettavuutta?

Valtion rahoituksen osalta hankkeessa on nojauduttu hallituksen ns. teemapakettiin. Jo parina vuonna hallitus on osoittanut rahoitusta tiettyihin liikennepoliittisesti perusteltuihin pienehköihin teemakohteisiin.

Tänä syksynä - valtion ensi vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä - avattiin teemarahoituksen mahdollisuus myös koulumatkojen edellytysten parantamiseen maaseututaajamissa.

Keski-Suomessa tällaisia rahoitusta odottavia kohteita on Tiepiirin järjestystä noudattaen Luhangan Tammijärvellä, Tikkakoskella, Lievestuoreella, Kuhmoisissa, Vesangan-Ruokkeen välillä, Hankasalmen Niemisjärvellä ja Vaajakoskentiellä. Näistä kohteista mainitulla 2,7 miljoonalla eurolla toteutettaisiin jo useampia.

Koko Keski-Suomea ajatellen mainitut taajamakohteet ovat varmasti perustellumpia ja kiireellisempiä kuin Kuokkalan kehäväylän toteuttaminen.

Jyväskylän kaupungin näkökulmastakin voidaan kysyä, onko prioriteettijärjestys todella oikea, jos kaupungin rahaa käytetään 2,7 miljoonaa euroa tiehen - vaikkakin aiepäätöksiin nojautuen - samanaikaisesti kun ihmisten kipeästi tarvitsemiin lähipalveluihin, kuten neuvola-, päiväkoti- ja koulupalveluihin, leikkipuistoihin ja lähikirjastoihin on kohdistettu kovat säästöpaineet?

PETRI NEITTAANMÄKI (kesk.)
kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

AILA PALONIEMI (kesk.)
kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

MAURI PEKKARINEN (kesk.)
kansanedustaja
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.