Julkaistu Keskisuomalaisessa 17.5.2001.


Eläinsuojelurikollisten rangaistuksia on kovennettava

Leena Nieminen Muuratsalosta kirjoitti 10.5. tällä palstalla eläinsuojelurikosten lisääntymisestä, ja tiedusteli "kuka tai ketkä poliitikot ryhtyvät ajamaan lakia pysyvästä eläintenpitokiellosta heti ensimmäisen rääkkäyksen tultua ilmi".

Nieminen puuttui kirjoituksessaan vakavaan asiaan. Suomessa eläinten kasvatusta, käsittelyä ja hoitoa säätelee eläinsuojelulaki. Laki määrittelee eläintenpidon minimivaatimukset. Lain noudattamisessa on kuitenkin tavattu kasvavia ongelmia.

Eläinrääkkäystapaukset ovat lähes kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Varsinkin hoito- ja lemmikkieläinten eläinsuojelu on osoittautunut ongelmalliseksi. Yhä useammin valvojat saavat tiedon eläinrääkkäystapauksesta vasta silloin, kun pahin on jo ehtinyt tapahtua.

Eläinrääkkäystapauksista langetettavat tuomiot ovat rikosten yleistymisestä ja raaistumisesta huolimatta usein vaatimattomia. Useimmiten eläinrääkkääjät selviävät hyvin lievillä rangaistuksilla, pienillä sakoilla. Jostain syystä vankeutta tai pysyviä eläintenpitokieltoja on määrätty Suomessa vain äärimmäisen harvoissa tapauksissa.

Tutkimusten mukaan eläinrääkkäykseen syyllistyneet uusivat hyvin usein tekonsa. Siksi pysyvä eläintenpitokielto tulisikin ehdottomasti olla aina itsestään selvä tuomio eläinrääkkäyksestä tuomituille.

Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua ei tietenkään voida taata pelkästään rangaistuksia koventamalla. Rangaistusten koventamisen ohella eläinsuojelulainsäädäntöä ja koko eläinsuojelujärjestelmää on kehitettävä eläinrääkkäyksiä ennaltaehkäisevään suuntaan.

Olen jättänyt 15.5. eduskunnalle toimenpidealoitteen, jossa ehdotan, että "hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin ennaltaehkäisevän eläintensuojeluvalvonnan tehostamiseksi ja lainsäädännön uudistamiseksi siten, että eläinrääkkäyksestä määrättäviä rangaistuksia kovennetaan, ja eläinsuojelurikoksesta tuomitut määrätään aina myös pysyvään eläintenpitokieltoon".

Lopuksi haluan yhtyä Niemisen näkemykseen, että "se, miten kohtelee heikompaansa ja täysin armoillaan olevaa, kertoo millainen ihminen todella on".

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä