Julkaistu Kauppalehdessä 22.3.2001.


Moottoritieverkkoa on kehitettävä

Suomen tieverkko on EU:n huonoimpia. Liikenteen jatkuva kasvu on aiheuttanut kohtuuttomia ruuhkia, liikenneturvallisuuden heikentymistä, ja ongelmia niin henkilö- kuin tavaraliikenteelle. Myös elinkeinoelämä on häiriintynyt huonoista tieyhteyksistä.

Suomen moottoritiet on rakennettu pienissä pätkissä. Tämä strategia on tullut kalliiksi, jonka lisäksi se on hankaloittanut järkevien liikenne-, työmaa- ja kaavajärjestelyjen tekemistä. Laajemman kokonaisuuden toteuttaminen yhdellä kertaa poistaisi nämä ongelmat, jonka lisäksi se toisi kustannussäästöjä teiden kunnossapitoon.

Suomeen tulisikin rakentaa kattava moottoritieverkko vuoteen 2006 mennessä yksityisellä pääomalla esimerkiksi Helsinki-Lahti -moottoritien rahoitusmallia käyttäen. Valtio voisi lunastaa hankkeen itselleen 30-50 vuoden aikana.

Tielaitoksen tietojen mukaan moottoritien rakentaminen maaseutualueille maksaa keskimäärin 10 milj. mk/km. Lahden moottoritien laajentaminen Mikkelin ja Varkauden kautta Kuopioon maksaisi siis noin 3 mrd mk. Moottoritie Heinolasta Jyväskylän kautta Äänekoskelle maksaisi puolestaan noin 1,5 mrd mk, ja jatkoyhteys sieltä Ouluun noin 3 mrd mk. Tampereen ja Jyväskylän välinen moottoritie maksaisi niin ikään noin 1,5 mrd mk. Kustannukset Turun ja Porin sekä Turun ja Tampereen väleille rakennettavista moottoriteistä olisivat yhteensä noin 3 mrd mk.

Turku-Helsinki -moottoritien rakentamattoman osuuden kustannukset ovat Tielaitoksen mukaan hieman keskimääräistä korkeammat, noin 3 mrd mk. Tämän tieyhteyden jatkaminen Vaalimaalle saakka olisi myös perusteltua lisääntyvän Suomi-Venäjä -yhteistyön, ja kasvavan kauttakulkuliikenteen vuoksi. Kustannukset tästä olisivat noin 2 mrd mk.

Kustannusvaikutukset näin kattavassa, 17 mrd mk:n investoinnissa, olisivat varsin kohtuulliset. Jos pääoman tuottoprosentiksi oletetaan 6, ja lunastusajaksi 30 vuotta, kulut olisivat vuosittain noin 1,2 mrd mk, 50 vuoden aikavälillä vastaavasti 1,1 mrd mk. Tarkemmat laskelmat on saatavissa kansainvälisen rahoitus- ja rakennuskilpailun kautta.

Suomen oloissa varsin massiivinen rakennushanke antaisi vireyttä ja uusia mahdollisuuksia eri seutukunnille, ja niiden aluekeskuksille. Samalla tieolomme parantuisivat pysyvästi.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä