Julkaistu Keskisuomalaisessa 18.8.2005.


Ministeri sai mitä tilasi

Opetusministeri Tuula Haataisen (sd.) toiminta Jyväskylän yliopiston havitteleman diplomi-insinöörikoulutuksen tutkinnonanto-oikeuden käsittelemisessä on ollut pöyristyttävää. Vuosi sitten selvitysmies Paavo Urosen johtama työryhmä päätyi esittämään Jyväskylän yliopistolle oikeutta kouluttaa diplomi-insinöörejä siten, että tutkintotavoite olisi 50 ja pääaineet olisivat informaatiotekniikka ja teollinen fysiikka mukaan luettuna nanoelektroniikka.

Jyväskylän yliopistossa on tehty määrätietoisesti vuosikausia töitä tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi, sillä tavoitteena on ollut edistää sellaisen teknistieteellisen osaamisen kompetenssipohjan kehittymistä, jonka avulla pystytään kytkeytymään kansainvälisiin osaamisverkostoihin ja vahvistamaan yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Urosen selvitys toi valon pilkahduksen, ja tuolloin oletettiin, että päätös syntyisi esityksen pohjalta.

Toisin kuitenkin kävi. Haatainen ei halunnut myöntää tutkinnonanto-oikeutta ja asetti uuden selvitysmiehen, Yrjö Neuvon. Neuvon työryhmän 15.8. julkistetussa selvityksessä todetaan, että "Tutkimuksen ja opetuksen laadun parantaminen edellyttää koulutusyksikköjen ja koulutusohjelmien määrän vähentämistä sekä koulutuksen ja tutkimuksen keskittämistä suurempiin ja kilpailukykyisempiin yksiköihin."

Työryhmä siis myöntää, että DI- ja TkT -tutkintojen sisällöissä on kehittämistarvetta, ja niiden määrässä on huomattava vaje asetettuihin valtakunnallisiin tutkintotavoitteisiin nähden. Työryhmä ei kuitenkaan suoraan ota kantaa siihen, voitaisiinko DI-tutkinnonanto-oikeus myöntää Jyväskylän yliopistolle vai ei, sillä raportissa todetaan, että "Uusien kasvualojen synnyttäminen edellyttää pitkäjänteistä panostusta korkeatasoiseen osaamiseen ja perustutkimukseen niin jo olemassa olevissa klustereissa, niiden rajapinnoilla kuin valituilla uusilla alueilla."

Informaatiotekniikasta, teollisesta fysiikasta ja nanoelektroniikasta koostuva Jyväskylän yliopiston DI-koulutus olisi juuri tällainen uusi alue. Suunnitelma pohjautuu nykyisiin monitieteellisiin maisterikoulutuksen vahvuuksiin ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen sisältöihin. Se ei merkitsisi aloituspaikkojen lisäystä, ylikoulutusta eikä resurssien hajottamista.

Sen sijaan opetusministeri Tuula Haataisen linja on selvä. Julkistamassaan lehdistötiedotteessa Haatainen toteaa, että "rönsyjä ei tule lisätä, eli yksiköiden määrää ei lisätä", eikä hän tule siten esittämään Jyväskylän yliopistolle DI-tutkinnonanto-oikeutta.

Helsinkiläisten sosialidemokraattien maakuntavihamielisyys tuntuu vahvalta, sillä heillä tuntuu olevan sama linja, olipa kysymys sitten maakuntien vahvistamisesta koulutuspolitiikassa, tai vaikkapa tiemäärärahojen lisäämisestä.

Ministeri Haatainen sai mitä tilasikin, mutta Keski-Suomen maakuntaa sosialidemokraattien helsinkiläisministeri jälleen nöyryytti. Asiassa ei ole kuitenkaan syytä antaa periksi, vaan jatkaa määrätietoista työtä DI-tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi Jyväskylän yliopistolle, sillä jonakin päivänä opetusministeriötä johtaa joku muu kuin sosialidemokraatti.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.