Julkaistu Sisä-Suomen -lehdessä x.3.1999.


Miksi ei ydinjätteitä Äänekosken Kivettyyn

Imatran Voima Oy:n ja Teollisuuden Voima Oy:n yhdessä perustama Posiva Oy on tutkinut Suomen ydinvoimalaitoksissa syntyvän korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituspaikkaa. Sijoituspaikkatutkimukset ovat keskittyneet neljälle paikkakunnalle, joista yksi on Äänekosken Kivetty.

Loppusijoitukselle suunnitellun aikataulun mukaan sijoituspaikka tullaan valitsemaan vuoden 2000 loppuun mennessä, loppusijoituslaitos aiotaan rakentaa 2010-luvulla. Loppusijoitus aloitettaisiin vuoden 2020 jälkeen ja kaikki jäte olisi sijoitettu 2060, jolloin luolastoa aletaan sulkea ja kapselointilaitos puretaan.

Vaikka Säteilyturvakeskus ei ole vielä hyväksynyt loppusijoitussuunnitelmien turvallisuutta ja vaikka sijaintikunnan/kaupungin valtuusto päättääkin sijoituksesta, kansanedustajaehdokkaana haluan ilmaista mielipiteeni tässä asiassa, jotta äänestäjät tietävät etukäteen, mitä mieltä tästä asiasta olen.

Mielestäni loppusijoitus tulisi tehdä ydinvoimaloiden sijaintipaikkakunnille, jotta kuljetuskustannukset ja muut vaarat voitaisiin minimoida. Tällöin myöskään Keski-Suomen imagon heikkenemistä ei tarvitsisi pelätä.

Äänekosken ja koko Keski-Suomen alueen matkailuimago perustuu hyvin pitkälti puhtaaseen luontoon ja sieltä saataviin elämyksiin ja kokemuksiin. Voi vain kuvitella millaisia mietteitä mahdollisissa turisteissa herättää ajatus vaelluksesta raikkaan luonnon helmassa, kun muutaman kilometrin päässä maan alla on useita tonneja voimakkaasti säteilevää radioaktiivista jätettä.

USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan ydinjätekuljetusreittien läheisyydessä sijaitsevien asuntojen asukkaiden saama säteilyannos oli moninkertainen muualla mitattuihin arvoihin nähden.

Vaikka suomalaisen turvallisuuden, täsmällisyyden ja suunnittelun tietäen onnettomuusriski onkin minimaalinen, loppusijoituspaikan sijaitseminen Äänekoskella aiheuttaisi pienessäkin onnettomuudessa laskeuman leviämisen lähiseudulle, joka tässä tapauksessa olisi pohjoinen ja keskinen Keski-Suomi.

EU:ssa kehitetään Pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuuden suunnitelmia ja parhaita hyötykäyttömahdollisuuksia. Vaikka 1994 muutetussa ydinenergialaissa kielletään ydinjätteen tuomisen Suomeen tai viemisen täältä pois, tulevaisuudessa on mahdollista, että Keski-Euroopan vahvat EU-maat päättävät sijoittaa ydinjätteensä harvaan asuttuun pohjolaan. Suomen valitessa omaa ydinjätteen loppusijoituspaikkaa se samalla saattaa valita koko EU-alueen ydinjätteiden loppusijoituspaikan.

Omalta osaltani pyrin kaikin tavoin estämään tätä kehitystä varmistamalla Suomen ydinjätteen loppusijoituspaikan sijainnin muualle kuin Kivettyyn. Samalla varmistamme myös sen, ettei EU-jätteitä tuoda tulevaisuudessakaan maakuntaamme.

PETRI NEITTAANMÄKI
yht. maisteri
Jyväskylä