Tiedote, Julkaisuvapaa 18.4.2010. Julkaistu Keskisuomalaisessa ja Jyväskylän Kaupunkilehdessä 21.4.2010.


Hätäkeskusten säilyttäminen kesällä uuteen hallitusohjelmaan

Matti Vanhasen II hallituksen päätös hätäkeskusten määrän vähentämisestä nykyisestä viidestätoista seitsemään vuoteen 2015 mennessä on synnyttänyt maakunnissa voimakkaan vastareaktioiden aallon. Sisäasiainministeri Anne Holmlund on puolustanut tekemäänsä ratkaisua uusista sijaintipaikoista ja sanonut, että jopa yksikin hätäkeskus riittäisi Suomeen.

Hätäkeskusten toiminnan laaja-alaisuuden ja paikallistuntemuksen merkityksen tiedostava henkilöstö on ollut asiasta ymmärrettävästi huolissaan. Henkilöstö ei ole myöskään osoittanut minkäänlaista halukkuutta muuttaa uusien toimipaikkojen alueelle, jotka sijaitsevat jopa satojen kilometrien päässä nykyisistä.

Suuttumusta on lisännyt se, ettei valtion tuottavuusohjelmaan kuuluvien säästötavoitteiden lisäksi ole esitetty mitään toiminnallisia perusteita näin radikaalille hätäkeskusten määrän vähentämiselle. Myös kansalaiset ovat olleet huolissaan omasta turvallisuudestaan.

Reaktioista päätellen voidaan todeta, että hätäkeskuspäätös oli ilmeinen poliittinen virhe, ja se uhkaa kostautua seuraavissa eduskuntavaaleissa kaikille hallituspuolueille, mutta erityisesti keskustalle, sillä Holmlund päätti härskisti perustaa uudet hätäkeskukset pääosin kokoomusministereiden kotikuntiin.

Koska asian uudelleen käsitteleminen Matti Vanhasen II hallituksessa näyttää arvovaltasyistä epätodennäköiseltä, on mietittävä muita keinoja asiantilan korjaamiseksi.

Tähän avautuu mahdollisuus jo juhannuksen alla, kun Suomen Keskusta valitsee itselleen uuden puheenjohtajan ja samalla pääministeriehdokkaan Matti Vanhasen seuraajaksi. Kun Vanhanen pyytää puoluekokouksen jälkeen tehtävästään eroa, jättää koko hallitus samalla eronpyynnön.

Tilanne poikkeaa Anneli Jäätteenmäen hallituksen erosta siinä, ettei yli kolme vuotta sitten kirjoitettu hallitusohjelma ole tässä taloustilanteessa enää monilta kohdin ajankohtainen, joten siihen on tehtävä muitakin kuin teknisiä päivityksiä.

Ehdotankin, että yksi Timo Kauniston, Mari Kiviniemen, Mauri Pekkarisen tai Paavo Väyrysen I hallituksen ohjelmaan kirjattavista asioista on nykyisen hätäkeskusjärjestelmän säilyttäminen.

PETRI NEITTAANMÄKI
yhteiskuntatieteiden maisteri
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.