Julkaistu Suur-Jyväskylän lehdessä 19.2.2011.


Puurakentamisosaamista tarvitaan

Puu on ollut ilmastopoliittisesti lähes hyödyntämätön uusiutuva luonnonvara. Vihreää rakentamista on tutkittu maailmalla yhä enemmän, mutta eri rakennusmateriaalien elinkaarivaikutusten ja raaka-aineiden kulutuksen analysointi on jäänyt vähälle.

Puusta tehdyt rakennukset, rakenteet ja huonekalut toimivat tehokkaasti hiilivarastoina. Yhteen puukuutiometriin sitoutuu noin 200 kiloa hiiltä, mikä vastaa voin 750 kiloa hiilidioksidia. Lisäämällä puun käyttöä torjutaan tehokkaasti ilmastonmuutosta.

Puurakentamisen lisäämisen kymmenellä prosentilla Euroopassa arvioidaan täyttävän jopa neljäsosan Kioton pöytäkirjan EU:lle asettamista päästönvähentämistavoitteista. Se on siis ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi paljon parempi vaihtoehto kuin puun polton lisääminen.

Suomessa puukerrostalot ovat toistaiseksi harvassa. Yhtenä syynä tähän ovat monimutkaiset rakennusmääräykset. Sen sijaan esimerkiksi Lontoossa on jo tehty jättimäinen toimistotalo massiivipuusta. Suunnittelijoiden mukaan rakennukseen käytetty puu kompensoi rakennuksen energiankulutuksen päästöt neljännesvuosisadan ajalta.

Puurakentamisen lisäämisellä olisi mittavat vaikutukset Suomen kansantalouteen. Puurakentamiseen liittyvä teollisuustuotanto vaatii vain vähän energiaa, mutta se työllistää paljon. Samalla se avaisi hyviä yhteistyömahdollisuuksia Venäjän kanssa metsäalan yritysyhteistyölle.

Suomen onkin pikaisesti käynnistettävä laaja kansainvälinen vaikuttamisohjelma puurakentamisen edistämiseksi, jota on markkinoitava kaikilla rintamilla. EU on ilmastopolitiikassa keskeinen toimija ja EU:ssa tehtävät päätökset vaikuttavat vahvasti puurakentamiseen. Myös Venäjä on kansainvälisessä vaikuttamisessa hyvä kumppani.

EU:n piirissä pohditaan jo sisämarkkinoiden kehittämistä puurakentamista suosivampaan suuntaan ilmasto- ja ympäristöpoliittisilla perusteilla. Ranskassa on jo käytössä asetus, jonka tavoitteena on puun käytön lisääminen uudisrakentamisessa.

Puurakentamisen edistäminen vaatii pitkäaikaista, kansainvälistä panostamista, jossa Suomen on oltava etulinjassa.

Suomen hallitus käsittelee lähiviikkoina puurakentamisen edistämistä virallisesti eri sektoriministeriöiden - ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön - esitysten pohjalta.

Puurakentamisen vauhdittaminen voi synnyttää Suomeen uuden Nokiaan verrattavan toimialan.

PETRI NEITTAANMÄKI
yhteiskuntatieteiden maisteri ja ministerin erityisavustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.