Julkaistu Keskisuomalaisessa 21.3.1997.


Keskustan kokouksesta annettiin oikea tieto

Käytin lauantaina 15.3. NKL:n Keski-Suomen piirin vuosikokouksessa puheenvuoron, jossa käsittelin Suomen ja Ruotsin Emu-ratkaisuja. Puheenvuorossani ihmettelin, miksi keskustan puoluejohto on halunnut lykätä puoluekokouksen järjestämistä Emu-kysymyksessä loppuvuoteen, vaikka kaikki päätöksentekoon tarvittavat tiedot ovat käytössä jo kesäkuussa. Korostin puheenvuorossani sitä, että mikäli keskusta haluaa täysipainoisesti vaikuttaa tähän itsenäisen Suomen tärkeimpään ratkaisuun, sen on otettava puolueena ajoissa kantaa itse asiaan.

Toimitin tästä puheesta referaatin tiedotusvälineille.

Puhereferaatissa muun muassa totesin seuraavaa: "Tätä taustaa vasten pidänkin omituisena sitä, että Keski-Suomen kansanedustaja Mauri Pekkarinen asettui eilisessä piiritoimikunnan kokouksessa vastustamaan piirin työvaliokunnan kokoukselle esittelemää kannanottoa, jossa esitettiin keskustan puoluekokouksen järjestämistä kesäkuussa. Pekkarinen ilmoitti vastustavansa sekä Suomen liittymistä Emuun ensimmäisten joukossa että puoluekokouksen järjestämistä kesäkuussa. Ihmettelen Pekkarisen logiikkaa."

Keskisuomalainen uutisoi puheeni sunnuntaina 16.3. Mielestäni puheen uutisointi oli asiallinen. Antti Mäkinen näyttää kuitenkin ymmärtäneen uutistekstin väärin, kuten hänen kirjoituksestaan Keskisuomalaisessa 19.3. voi päätellä. Sekä referaattini että Keskisuomalaisen uutinen kertovat kansanedustaja Pekkarisen asettuneen kokouksessa sille kannalle, ettei kannanottoa tulisi ottaa.

Piiritoimikunnan epävirallisessa koeäänestyksessä muutama jäsen asettui tukemaan kannanoton hyväksymistä ja muutama äänesti sitä vastaan. Useat jäsenet eivät ottaneet osaa äänestykseen, joten "ylivoimaisesta enemmistöstä", "selvästä enemmistöstä" tai edes "enemmistöstä" ei voida mielestäni puhua.

Olen samaa mieltä puolueen puheenjohtaja Esko Ahon kanssa siitä, ettei puoluekokouksen ajankohta ole riidan aihe. Toivon, että keskustelu itse asiasta jatkuu. Keskustan tulisi mahdollisimman pian päästä ottamaan kantaa Suomen Emu-ratkaisuun. Paras ajankohta on mielestäni alkukesä, jolloin sääntömääräisetkin puoluekokoukset yleensä järjestetään. NKL:n Keski-Suomen piirin johtokunta ja viimeksi vuosikokous viime lauantaina ovat esittäneet tätä.

Voin yhtyä Antti Mäkisen näkemykseen, jonka mukaan: "Keskustalla pitää olla vahvat kannanotot Emu-hankkeen päätöksenteon kaikissa vaiheissa." Ajoissa otetuilla kannanotoilla keskusta voi vaikuttaa täysipainoisesti siihen, että Suomi jää ainakin ensimmäisessä vaiheessa Ruotsin tavoin Emun ulkopuolelle.

Toivon, että Keski-Suomesta lähtenyt signaali ulottuu myös muihin piirijärjestöihin ja kannustaa niiden jäsenistöä itsenäiseen päätöksentekoon.

PETRI NEITTAANMÄKI
varapuheenjohtaja
Keskustan Keski-Suomen piiri


Palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: petrin@jyu.fi