Julkaistu Sampossa 26.8.2004.


Budjettiesitys valmistui

Hallitus sai keskiviikkona 18. elokuuta valmiiksi ensi vuoden talousarvioesityksen sisällön. Hallitus toimii voimakkaasti sen puolesta, että nyt saataisiin aikaan pitkäkestoinen, kattava ja maltillinen tuloratkaisu. Hallitus on valmis omalta osaltaan tukemaan tällaisen ratkaisun synnyttämistä tuntuvilla veronkevennyksillä. Tuloveronalennusten lisäksi hallitus varautuu päättämään tulosopimuksen yhteydessä lisäyksistä infrastruktuurihankkeisiin, kuten tiehankkeisiin sekä talouden kehitystä tukeviin innovaatiopanostuksiin.

Jo nyt sovittiin monista tärkeistä askeleista hallituksen työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Niistä ehkä tärkein on periaatesopimus matalapalkka-alojen työnantajamaksujen alentamiseksi vuoden 2006 alusta yritysten ns. verotiliuudistuksen yhteydessä. Mallista ja summista sovitaan ensi vuonna, mutta alennus mitoitetaan riittäväksi, jotta se tuo halutun vaikutuksen työn kysyntään. Käytännössä tämä tarkoittaa useiden satojen miljoonien eurojen kevennystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus uudistetaan niin ikään vuoden 2006 alusta. Sairausvakuutus jaetaan työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen vähimmäispäivärahat ja puolet sairaanhoitovakuutuksen etuuksista. Lisäksi valtio hyvittää täysimääräisesti vakuutettujen ja työnantajien maksujen korotukset vuoden 2006 alusta veronkevennyksillä.

Budjetin toinen painopiste työllisyyden ohella on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen. Budjettiriihessä sovittiinkin kansaneläkkeen tasokorotuksen aikaistamisesta. Eläke nousee seitsemällä eurolla ensi vuoden maaliskuun alusta lukien.

Hallitus toteuttaa lisäksi parinkymmenen miljoonan euron suuruisen veteraanipaketin jatkosodan päättymisen 60-vuotispäivän johdosta. Paketti lisää veteraanien kuntoutusta ja tuo uusia ryhmiä sen piiriin.

Lisäksi kansalliseen terveyshankkeeseen lisätään 75 miljoonaa euroa.

Myös lapsiperheet saavat pitkästä aikaa korotuksia sosiaalibudjetissa. Lapsen kotihoidon hoitoraha nousee ensi vuonna 42 euroa 294 euroon kuukaudessa. Lapsen yksityisen hoidon hoitorahaan tulee 19,60 euron korotus, jonka jälkeen se on 137 euroa kuukaudessa. Pienimmät äitiys- sairaus- ja vanhempainrahat nousevat hallitusohjelman mukaisesti. Sairaus-, äitiys- ja vanhempainrahan minimi on ensi vuonna 15,20 euroa. Korotusta tulee 3,75 euroa.

Suomeen saadaan vihdoin myös lapsiasianvaltuutettu. Muissa pohjoismaissa norjalaislapsilla on ollut oma asiamies jo yli 20 vuotta ja ruotsalaislapsillakin yli kymmenen vuotta. Lapsiasiainvaltuutettu toimii ensisijaisesti lasten äänenä silloin, kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä. Hän tuo myös lasten tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun.

Kotitalousvähennys laajenee ensi vuonna. Muutoksen tarkoituksena on saattaa työsuhteessa tehty kotitaloustyö yhtä edulliseksi kuin palvelujen ostaminen yritykseltä. Maksetuista palkoista on voitu vähentää 10 prosenttia, mutta nyt se on kasvamassa 30 prosenttiin.

Opiskelijoita rohkaistaan nopeampaan valmistumiseen erityisellä opintolainavähennyksellä. Korkeakouluopintonsa 1. elokuuta 2005 aloittaville voidaan myöntää opintolainavähennys verotuksessa, jos opinnot suoritetaan tavoiteajassa.

Yrittäjyyttä tuetaan alentamalla yhteisöverokantaa 29 prosentista 26 prosenttiin. Pienimpien yritysten arvonlisäverotuksen liukuvan huojennuksen ylärajaa nostetaan 20 000 eurosta 22 500:aan euroon.

Maatalouden osalta hallitus sitoutui etsimään toimenpiteet, joilla EU:n CAP-uudistuksen ja kansallisen tuen lisäosan toimeenpanossa huolehditaan alueiden ja tukien välisten suhteiden säilymisestä ennallaan.

Perusradanpidon rahoitusta lisätään ja keskeneräisten suurten investointien toteutus turvataan. Budjettiriihessä liikenneinvestointeihin lisättiin lähes 50 miljoonaa euroa. Yksityisteiden valtionapu nousee 13 miljoonaan euroon tämän vuoden 11 miljoonasta.

Opetusministeriön hallinnonalan valtionosuudet kunnille nousevat 64 miljoonalla ja sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet 210 miljoonalla eurolla.

Alkoholiverosta ei riihessä tehty odotetusti mitään päätöksiä. Ministerit kuulivat ainoastaan tilannekatsauksen veron alennuksen vaikutuksista. Mahdollisiin verotarkistuksiin palataan vasta tarvittavien tilastojen ja analyysien valmistuttua.

Budjettiesityksen menojen loppusumma on noin 37,6 miljardia euroa. Kasvua on runsas prosentti. Tuloveroratkaisut jäävät siis odottamaan mahdollista tulopoliittista kokonaisratkaisua tuloveroasteikkoon tehtävää kahden prosentin inflaatiotarkistusta lukuun ottamatta.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.