Julkaistu Savon Sanomissa ja Suomenmaassa 1.7.1997.


Merkittävä Emu-kannanotto

Keskustan Keski-Suomen piirin työvaliokunta otti kokouksessaan 17.6. merkittävän Emu-kannanoton. Piiri katsoo, että ”nykyisissä taloudellisissa oloissa Emun kolmannen vaiheen toteuttaminen Maastrichtissa sovitulla tavalla ei ole Suomen eikä EU:n etujen mukaista. Jos Emu kuitenkin toteutuu, Suomen ei tule mennä rahaliittoon mukaan ainakaan ensimmäisten maiden joukossa.” Piiri vaatii Suomen hallitusta alistamaan Emu-päätöksen neuvoa-antavaan kansanäänestykseen ennen asian eduskuntakäsittelyä.

Perustelut kielteiselle Emu-päätökselle olivat sekä taloudellisia että poliittisia. Piirin mielestä Suomen pikainen Emu-jäsenyys olisi käytännössä peruuttamaton ratkaisu, ulkopuolelle jääminen sen sijaan ei. Liittovaltio-Euroopan syntyminen - johon Emun toteutuminen johtaisi - ei ole piirin mielestä keskustalaisen desentralismin mukaista. Jos Suomi menisi mukaan, se olisi rahaliitossa ainoa pohjoismaa. Jäsenyys tällaisessa, meidän kannaltamme ”ns. suppeassa Emussa ilman meille tärkeitä Ruotsia ja Englantia, olisi Suomelle riski niin koko talouden kuin erityisesti työllisyyden ja sosiaalisen, sivistyksellisen ja alueellisen tasa-arvoisuuden kannalta.”

Piiri otti myös kantaa keskustan ylimääräisen puoluekokouksen ajankohtaan. Piirin mielestä Emu-puoluekokous tulee järjestää alkusyksystä, kuten keskustan Emu-työryhmän vetäjä Mauri Pekkarinen on esittänyt. Piiri edellyttää elokuussa kokoontuvaa puoluehallitusta päättämään ylimääräisen puoluekokouksen ajankohdaksi jonkin päivämäärän elo-syyskuulta. Kokous tulee kuitenkin järjestää ennen SDP:n 24. syyskuuta kokoontuvaa puoluevaltuuskunnan kokousta.

Monet ovat kysyneet, mitä merkitystä keskustan puoluekokouksen ajankohdalla on, jos kokouksen päätös on joka tapauksessa kielteinen. Tähän kysymykseen on helppo vastata. Ajoissa tehdyllä kielteisellä Emu-päätöksellään keskusta voi vielä yrittää vaikuttaa sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden päätöksiin. RKP ja kokoomus ovat jo ottaneet omat myönteiset Emu-kantansa. Jos myös SDP taipuu varauksetta Emun kannalle, näyttää Suomen Emu-jäsenyys väistämättömältä, sillä näillä puolueilla on yhteensä yli 100 kansanedustajaa. Puoluekokousta on turha järjestää enää loppuvuonna, jos Emu-päätös on jo muiden puolueiden päätöksillä tehty. Emun hyväksymiseen eduskunnassa tarvitaan vain yksinkertainen enemmistö.

Jos Emusta järjestettäisiin kansanäänestys, Suomen jäsenyys ei toteutuisi, sillä suomalaiset ovat koko Euroopan Emu-kriittisimpiä. Uusimman eurobarometrin mukaan vain 29% suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä Emuun, jäsenyyttä vastustaa 56%.

Kun kansan mielialat ovat näin Emu-vastaiset, voi vain ihmetellä sitä jääräpäisyyttä, jolla tasavallan presidentti Martti Ahtisaari, pääministeri Paavo Lipponen ja valtionvarainministeri Sauli Niinistö vievät Suomea Emuun ja vieläpä ensimmäisten maiden joukossa. Kaikille heille yhteistä on se, että he vastustavat kansanäänestyksen järjestämistä Emusta, koska pelkäävät, että kansalaisten mielipidetutkimuksissa ilmaisema tahto muuttuisi konkreettisiksi luvuiksi.

Keskustan lähitulevaisuuden tärkein tehtävä onkin toimia vaikutuskanavana kansan Emu-vastaiselle enemmistölle. Keskustan on saatava myös muut puolueet ymmärtämään, ettei rahaliiton jäsenyys ole Suomelle hyväksi ainakaan nykyisen kaltaisessa tilanteessa. Jos toimimme viisaasti, voimme ehkä onnistua tehtävässämme.

PETRI NEITTAANMÄKI
varapuheenjohtaja
Keskustan Keski-Suomen piiri


Palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: petrin@jyu.fi