Julkaistu Keskisuomalaisessa ja Suomenmaassa 3.8.1999.


Kaikki opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

Hallitus päätti äskettäin päättyneessä budjettiriihessä esittää kaikkien yleistä asumistukea saavien lapsettomien opiskelijoiden siirtämistä opintotuen asumislisän piiriin. Samalla esitettiin asumislisän korottamista aiemmasta 67 prosentista 70 prosenttiin. "Vuokrakatto" säilyisi esityksen mukaan 1275 markassa.

Opintoni juuri päättäneenä, opiskelijoiden toimeentulotason hyvin tietävänä, en voi hyväksyä hallituksen esitystä. Opiskelijoiden tulee päästä vihdoinkin suomalaisessa yhteiskunnassa samaan asemaan kuin muutkin kansalaispiirit.

Hallituksen esitykseen sisältyy erityisesti kaksi asiaa, jotka toteutuessaan mielestäni eriarvoistaisivat kansalaisia kohtuuttomasti.

Opiskelijoiden tukitaso olisi edelleen 10 prosenttia alhaisempi kuin yleinen asumistuki. Tämän lisäksi kaavailtu nykyisen tasoinen "vuokrakatto" on aivan liian alhainen, koska monet opiskelijat joutuvat hankkimaan asuntonsa kalliilla vapailta markkinoilta, koska halpoja opiskelija-asuntoja ei ole riittävästi tarjolla.

Hallitus ei aio myöskään poistaa asumislisäjärjestelmään liittyvää opiskelukytkentää, jonka mukaan opiskelijoiden tulee opiskella ympärivuotisesti saadakseen asumiseensa tukea. Sen sijaan hallitus aikoo siirtää lisää opiskelijoita tämän järjestelmän piiriin.

Kun hallituksen esitystä käsitellään syksyllä eduskunnassa, tulee sitä mielestäni korjata ainakin näiltä osin.

Mielestäni useiden eri asumistukimuotojen ylläpitäminen ei ole tarpeellista. Siksi on perusteltua, että kaikki opiskelijat siirrettäisiin yleisen asumistuen piiriin, ja koko asumislisäjärjestelmä lakkautettaisiin. Tällöin myös opiskelijoiden tukitaso nousisi samaksi kuin muidenkin tukeen oikeutettujen kansalaisten - 80 prosenttiin kohtuulliseksi katsotuista asumiskustannuksista.

Jos tämänkaltainen uudistus toteutettaisiin, poistuisi samalla myös toinen nykyiseen asumislisäjärjestelmään sisältyvä epäkohta: opiskelijat saisivat asumiseensa tukea ympärivuotisesti - siis myös kesäkuukausina (kesä-, heinä- ja elokuussa) -, vaikka eivät silloin opiskelisikaan.

Toivon, että hallitus ymmärtää tekemänsä esityksen toteuttamisen mahdottomuuden ja toteuttaa sen sijaan uudistuksen, joka turvaa opiskelijoiden ja muiden kansalaisten yhdenvertaisuuden.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä