Puhe Kielin viikkojen parlamentaarikkokokouksessa Schleswig-Holsteinin maapäivillä, Saksassa 20.6.2005.


Laajentumisesta EU:n avainasia

Euroopan unioni on ajautunut perustuslain ratifiointivaikeuksien ja budjetista syntyneiden erimielisyyksien seurauksena yhteen historiansa vakavimmista kriiseistä.

Pidän tärkeänä, että laajentuminen säilyy jatkossakin Euroopan unionin prioriteettina. Tämä on tärkeää erityisesti turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Laajentumisen hidastuminen tai jopa päättyminen olisi uhkaava kehityskulku. On selvää, että Euroopan vakaus heikkenisi ja uusi kahtiajako alkaisi hakea muotoaan.

EU:n laajentumiskomissaarin työtä on siis tuettava. Tämä tapahtuu parhaiten, mikäli EU-politiikan avainasiaksi nostetaan EU:n laajentumisen edistäminen. Tästä hyötyisi lopulta koko Eurooppa. EU:n laajentuminen merkitsee vaurautta kaikille ja turvallisuutta koko Euroopalle.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.