Julkaistu Keskisuomalaisessa 3.10.2004.


Kuntalisän leikkaus on estettävä

Jyväskylä on maksanut lasten kotihoidontuen kuntalisää elokuun 2001 alusta alkaen.

Varsinaisen kotihoidontuen hoitorahan suuruus on ollut tänä vuonna 252,28 euroa. Se on maksettu yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta. Alle kolmivuotiaista sisaruksista on maksettu lisäksi 84,09 euroa ja muista alle oppivelvollisuusikäisistä sisaruksista 50,46 euroa.

Kuntalisää on maksettu niille perheille, jotka ovat olleet oikeutettuja tulosidonnaiseen hoitolisään. Hoitolisää, jonka enimmäismäärä on 168,19 euroa kuukaudessa, on maksettu niin ikään yhdestä lapsesta. Kuntalisää, enimmäismäärältään 134,55 euroa kuukaudessa, on maksettu perheen nuorimmasta alle kolmevuotiaasta lapsesta.

Kuntalisän saajia oli Jyväskylässä vuonna 2003 kuukausittain 940. Tänä vuonna (tammi-elokuu) saajia on ollut kuukausittain 928. Kuntalisän kuluiksi on arvioitu tänä vuonna elokuun toteutuman perusteella laskettuna 1.517.000 euroa. Vuonna 2003 kotihoidon tuen kuntalisään käytettiin Jyväskylässä 1.522.346 euroa.

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätyi kokouksessaan 15.9.2004 yksimielisesti esittämään kuntalisän maksamisesta luopumista 1.1.2005 alkaen. Vaikka säästöjen etsiminen kaupungin taloudessa onkin välttämätöntä, tuntuu käsittämättömältä, että niitä ollaan kohdistamassa lapsiperheisiin . ja niistäkin kaikkein pienempituloisiin!

Lautakunnan esitys tuntuu ikävältä siitäkin syystä, että Matti Vanhasen hallitus on esittänyt korotuksia eduskunnalle antamassaan valtion ensin vuoden talousarviossa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen nimenomaan lapsiperheiden tulotasoon.

Kotihoidontuen hoitorahaa ollaan korottamassa 42 euroa, jolloin se nousee 294 euroon kuukaudessa. Lapsen yksityisen hoidon hoitorahaan on tulossa 19,60 euron korotus, jonka jälkeen se on 137 euroa kuukaudessa. Myös sairaus-, äitiys- ja vanhempainrahan minimi nousee 15,20 euroon päivässä. Korotusta on 3,75 euroa eli jopa 93,75 euroa kuukaudessa. Lapsilisää korotettiin jo tämän vuoden alusta 10 eurolla ja yksinhuoltajalisää 3 euroa lapselta.

Jos sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys toteutuisi, pienentyisi kotihoidontuen hoitorahan, hoitolisän ja kuntalisän enimmäismäärä yksilapsissa perheissä nykyisestä 555,02 eurosta 462,19 euroon. Leikkaus veisi siis vielä kuudesosan kotihoidontuen varassa lapsiaan hoitavien perheiden kuukausituloista valtion toteuttaman 42 euron korotuksen jälkeenkin!

Ei voi olla oikein, että kun valtio pyrkii parantamaan lapsiperheiden asemaa, kunnat toisaalla niitä heikentävät. On myös arvioitavissa, että kotihoidontuen kuntalisän lakkauttaminen lisäisi kaupungin menoja päivähoidon, yksityisen hoidon ja toimeentulotuen puolella, jolloin leikkauksen tavoitteena olevat säästöt (1.5 miljoonaa euroa) jäisivät joko suurimmalta osaltaan tai kokonaan toteutumatta. Sen sijaan kärsijäksi jäisivät noin tuhat pienituloista jyväskyläläistä lapsiperhettä, joiden valinnan vapautta päivähoidon järjestämiseksi näin oleellisilta osin kavennettaisiin.

Omalta osaltani en tule hyväksymään kaavailtua kuntalisän poistamista missään olosuhteissa.

PETRI NEITTAANMÄKI
kaupunginvaltuutettu,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.