Julkaistu Laukaa-Konnevesi -lehdessä ja Sisä-Suomen Lehdessä 30.1.2003, Suur-Keuruussa 31.1.2003.


Seurannalla polttoaineiden ja energian hinnat kuriin

Täällä ankaran talven ja pitkien liikenneyhteyksien maassa polttoöljyn hintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kun dollari vahvistui euroon nähden, polttoaineiden hintoja korotettiin. Nyt kun euro on vahvistunut merkittävästi, tulisi hintoja vastaavasti laskea.

Energia-alalla on tapahtunut viime vuosina merkittäviä omistajamuutoksia. Tämä yhdessä vuonna 1995 voimaantulleen sähkömarkkinalain kanssa on tehnyt sähköenergiasta vapaiden markkinoiden tuotteen, jonka hinnoilla voidaan spekuloida. Markkinat ovat periaatteessa kilpaillut, mutta siirrossa toiminta perustuu alueelliseen yksinoikeuteen.

Nyt sähkön hintaa ollaan nostamassa perusteluna vesivoimavarojen vähäisyys. Kuitenkin vain pieni osa kotitalouksien kuluttamasta sähköstä on tuotettu vesivoimalla. Vesivoiman osuus sähköntuotannosta oli vuonna 2001 13 %. Muilla tavoilla (ydinenergia, turve, kivihiili) tuotetun sähköenergian tuotantokustannukset eivät ole juuri nousseet.

Tästä huolimatta sähkön hintaa on jo nostettu ja merkittäviä korotuksiakin on odotettavissa. Pienet kausivaihtelut tuotantokustannuksissa ja ns. pörssisähkön hinnassa halutaan kuitata välittömästi korkojen kanssa kuluttajilta pois. Kun hinnat olivat alhaalla, ei kuluttajahintoja vastaavasti alennettu pieniä kosmeettisia korjauksia lukuun ottamatta.

Sähkön hinnankorotuksista joutuvat kärsimään erityisesti kotitaloudet, joissa on sähkölämmitys. Sähkölämmitys on kustannuksiltaan selvästi kalliimpi kuin öljy- tai kaukolämmitys, joten sen käyttäjille aiheutunut lasku kovista pakkasista on myös muita suurempi. Sähkön kallistumisesta ovat hyötyneet lähinnä sähköä pörssihinnoilla myyvät tuottajat ja suuret teollisuusyritykset, jotka kykenevät säästämään sähköä ja myymään ylijäämän korkealla hinnalla pörssiin.

Polttoaineiden ja sähkön kallistuminen voi laukaista ketjureaktion, jossa hintoja aletaan korottaa kumulatiivisesti. Edessä voi olla kansallisesti synnytetty inflaatio, jonka vaikutukset kansantalouteen olisivat hyvin kielteiset.

Suomessa on alettu entistä enemmän siirtymään hajautettuun energiatuotantoon käyttäen biopolttoaineita. Tämä on ollut järkevä strategia. Pitemmällä tähtäimellä tämä on myös edullisin ja turvallisin ratkaisu. Puu- ja pellettilämmitys on yhä useammassa kodissa päävaihtoehto. Tämä tuo myös uusia palvelutyöpaikkoja ja edistää metsänhoitoa.

Mielestäni Suomeen tulisi perustaa asiantuntijaelin, joka valvoisi polttoaineiden ja energian korotusten perusteita. Seuranta perustuisi hintaindeksiin, josta kuluttaja voisi seurata polttoaineiden ja energian hinnanmuodostusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Uuden eduskunnan tulee turvata monipuolinen lämmön- ja sähköntuotantojärjestelmä ja kohtuuhintaisen energian saanti koko Suomessa tarvittaessa lainsäädännöllisin toimenpitein.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.