Julkaistu Keskisuomalaisessa 22.12.2010 ja Suomenmaassa 28.12.2010.


Puurakentamisesta Suomeen uusi Nokia

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen (kesk.) asetti huhtikuussa 2010 työryhmän selvittämään puurakentamisen edistämistä kansainvälisesti ilmastopoliittisin perustein. Osastopäällikkö Jorma Julinin johdolla laadittu raportti valmistui 8. joulukuuta.

Puu on ollut ilmastopoliittisesti lähes hyödyntämätön uusiutuva luonnonvara. Vihreää rakentamista on tutkittu maailmalla yhä enemmän, mutta eri rakennusmateriaalien elinkaarivaikutusten ja raaka-aineiden kulutuksen analysointi on jäänyt vähälle.

Puusta tehdyt rakennukset, rakenteet ja huonekalut toimivat tehokkaasti hiilivarastoina. Yhteen puukuutiometriin sitoutuu noin 200 kiloa hiiltä, mikä vastaa voin 750 kiloa hiilidioksidia. Lisäämällä puun käyttöä torjutaan tehokkaasti ilmastonmuutosta.

Puurakentamisen lisäämisen kymmenellä prosentilla Euroopassa arvioidaan täyttävän jopa neljäsosan Kioton pöytäkirjan EU:lle asettamista päästönvähentämistavoitteista. Se on siis ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi paljon parempi vaihtoehto kuin puun polton lisääminen.

Suomessa puukerrostalot ovat toistaiseksi harvassa. Yhtenä syynä tähän ovat monimutkaiset rakennusmääräykset. Sen sijaan esimerkiksi Lontoossa on jo tehty jättimäinen toimistotalo massiivipuusta. Suunnittelijoiden mukaan rakennukseen käytetty puu kompensoi rakennuksen energiankulutuksen päästöt neljännesvuosisadan ajalta.

Puurakentamisen lisäämisellä olisi mittavat vaikutukset Suomen kansantalouteen. Puurakentamiseen liittyvä teollisuustuotanto vaatii vain vähän energiaa, mutta se työllistää paljon. Samalla se avaisi hyviä yhteistyömahdollisuuksia Venäjän kanssa metsäalan yritysyhteistyölle. Puurakentamisesta voisi kasvaa Suomeen kaivattu uusi Nokia.

Suomen onkin pikaisesti käynnistettävä laaja kansainvälinen vaikuttamisohjelma puurakentamisen edistämiseksi, jota on markkinoitava kaikilla rintamilla. EU on ilmastopolitiikassa keskeinen toimija ja EU:ssa tehtävät päätökset vaikuttavat vahvasti puurakentamiseen. Myös Venäjä on kansainvälisessä vaikuttamisessa hyvä kumppani.

Työryhmän raportissa suositellaan EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä puurakentamista suosivampaan suuntaan ilmasto- ja ympäristöpoliittisilla perusteilla. Ranskassa on jo käytössä asetus, jonka tavoitteena on puun käytön lisääminen uudisrakentamisessa.

Puurakentamisen edistäminen ja puun arvoketjun pidentäminen loisivat uusia elinkeinomahdollisuuksia myös kehitysmaihin. Puun käyttöä teollisuudessa ja rakentamisessa on lisättävä myös kehitysyhteistyössä. Suomi voisi laajentaa metsäalan kehitysyhteistyötään niin, että siinä olisi mukana entistä enemmän myös puun arvoketjun loppupään toimintaa.

Katastrofin sattuessa ei ehditä järjestää tuotantoa ja koulutusta paikan päällä, vaan apua ja suojia tarvitaan heti. Suomesta voidaan siirtää kevyitä puurakenteita nopeasti katastrofiapuna. Jälleenrakennuksessa ja kehitysyhteistyössä on syytä hyödyntää paikallisia luonnonvaroja.

Työryhmän raportti on pantava toimeen kokonaisvaltaisesti. Puurakentamisen edistäminen vaatii pitkäaikaista, kansainvälistä panostamista, jossa Suomen on oltava etulinjassa.

PETRI NEITTAANMÄKI
yhteiskuntatieteiden maisteri ja ministerin erityisavustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.