Julkaistu Keskisuomalaisessa ja Suomenmaassa 24.3.1995.


Kaksoismandaattikielto purettava pikaisesti

Keskisuomalainen otsikoi pääkirjoituksensa 22.3.1995 "Kaksoismandaatit purettava pikaisesti". Kirjoitus kehotti europarlamentaarikko Paavo Väyrystä ja Timo Järvilahtea valitsemaan pikaisesti kotimaisen- ja europarlamentin väliltä. "Päätöksen panttaaminen ei anna hyvää kuvaa kaksikon motiiveista", kirjoitti Keskisuomalainen.

Maalisvaaleissa Suomen kansa oli tietoinen siitä, että keskustalaiset Paavo Väyrynen ja Timo Järvilahti sekä sosiaalidemokraatti Mikko Rönnholm ovat europarlamentin jäseniä. Väyrynen ja Järvilahti saivat tästä huolimatta kansalta valtakirjan Suomen parlamenttiin, Rönnholm ei. Koska Väyrynen ja Järvilahti ovat saaneet Suomen kansalta oikeutuksen jatkaa, uuden eduskunnan tulee kumota edellisen eduskunnan populismin hengessä tekemä päätös kaksoismandaatin kieltämisestä. Tälle päätökselle on perusteensa.

Tilanne muissa EU-maissa on se, että niissä europarlamentaarikko voi halutessaan olla myös kotimaisen parlamenttinsa jäsen. EU-parlamentissa on tällä hetkellä noin kolmekymmentä tällaista edustajaa. Toisaalta meidän tulisi muistaa EU-parlamentin puhemiehen Klaus Hänschin Suomen eduskunnan kaksoismandaattikiellon jälkeen antama lausunto, jonka mukaan Suomen nykyiset europarlamentaarikot eivät voi jatkaa tehtävässään maalisvaalien jälkeen elleivät he ole oman parlamenttinsa jäseniä tai EU-vaaleilla valittuja edustajia. Ajattelu Euroopan Unionissa on tältä osin päinvastainen kuin Suomessa.

Jos riittävän arvovaltainen taho valittaisi Suomen eduskunnan tekemästä kaksoismandaattikiellosta EU:n tuomioistuimeen, se todettaisiin todennäköisesti laittomaksi ja jouduttaisiin poistamaan.

Paavo Väyrynen on ollut harmissaan kaksoismandaatin kieltämisestä, koska hänen mukaansa EU-parlamentissa käsitellään paljon sellaista, jota voi hyödyntää kotimaisessakin parlamenttityössä. Aikataulujen osalta päällekäisyyttä tapahtuu vain parin päivän osalta kuukaudessa. Hänen mukaansa nykyinen tilanne on kuitenkin johtanut siihen, että joutuu hyvin tarkkaan miettimään kumman parlamentin valitsee halutessaan vaikuttaa yhteisiin asioihin mahdollisimman paljon.

Suomen oma eduskunta on tehnyt päätöksen kaksoismandaatin kieltämisestä ja aiheuttanut sekavan tilanteen. Eikö olisi ollut järkevämpää antaa kansan vaaleissa päättää, keiden europarlamentaarikkojen se haluaa jatkavan samaan aikaan myös kotimaisessa parlamentissa? Tehtyä virhettä ei ole vieläkään liian myöhäistä korjata.

PETRI NEITTAANMÄKI
yht. yo, Jyväskylä


Palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: petrin@jyu.fi