Tiedote, Julkaisuvapaa 22.4.2010.


Hämmästyttävä ydinvoimaratkaisu

Hallituksen periaatepäätös myöntää lupa kahdelle uudelle ydinvoimalalle tuli monelle yllätyksenä, ikävänä sellaisena. Asiaa valmistellut elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) oli aiemmin puhunut 0-1 uuden ydinvoimalan lisärakentamistarpeesta. Tämä on ollut myös keskustan linja.

Kahden uuden voimalaitoksen kapasiteetti vastaisi vähintään nykyisten neljän voimalaitoksen tehoa. Jos eduskunta hyväksyy hallituksen periaatepäätöksen mukaiset linjaukset, tulee Suomesta ydinsähkön vientimaa ja ydinjätteen loppusijoituksesta aiheutuvat ongelmat siirtyvät seuraavien sukupolvien harteille.

Tässä vaiheessa olisi ollut perusteltua tehdä periaatepäätös enintään yhden uuden luvan myöntämisestä. TVO:lla on ollut ongelmia jo nykyisen viidennen ydinvoimalan rakennustyössä, joten sen lupahanketta ei olisi tullut hyväksyä. Fennovoiman hanke on jotenkin perusteltavissa aluepoliittisesti, mutta todellinen 0-1 ratkaisu olisi ollut luvan myöntäminen ainoastaan Loviisan ydinvoimalan olemassa olevan infrastruktuurin uudisrakentamiselle 2020-luvulla.

Loviisa-ratkaisu olisi mahdollistanut myös Helsingin kaupungin lämmön tarpeen tyydyttämisen suunnitellulla kaukolämpöputkella ja ilmaston kannalta haitallisen kivihiilen korvaamisen. On absurdia ajatella, että Suomen lämmöntuotannon tarpeisiin tarkoitetusta puusta käytettäisiin Helsingin kaupungissa vähintään kolmasosa. Mannerheimintietä odottaa melkoinen rekkaralli.

Ratkaisun yhteydessä sovittu energiapaketti on monilta osin epärealistinen ja se tulee veronmaksajille todella kalliiksi. Paketti nostaa kaikkien suomalaisten sekä sähkön että lämmön hintaa. Puun korjuun ja käytön edistäminen on maaseudun ja maakuntien työllisyysnäkökulmasta perustelua, mutta Suomen oloissa kannattamattoman tuulivoiman tukeminen syöttötariffeilla ei mitenkään. Sen sijaan olisi tarvittu vesivoimaa, mitä vihreät ovat kiivaasti vastustaneet.

On täysin mahdollista, ettei mittavasta tukipaketista huolimatta asetettuja uusiutuvan energian tavoitteita kyetä saavuttamaan. Sama tullaan kokemaan koko EU:n tasolla. Jo nyt on nähtävissä, että myös Loviisan voimalaitoksen uudisrakentamista tullaan pitämään tällä perusteella esillä kaikkien seuraavien hallitusten toimikausilla.

Käytännössä hallituksen periaatepäätöksen toteutuminen siis merkitsisi kolmen uuden ydinvoimalan rakentamista lähivuosikymmeninä. Ratkaisulla Suomi poikkeaisi merkittävästi länsieurooppalaisesta viitekehyksestä ja samaistuisi kehitysvaiheessa oleviin maihin.

On toivottavaa, että eduskuntakäsittelyn yhteydessä myönnettävien lupien määrää vielä rajataan.

PETRI NEITTAANMÄKI
yhteiskuntatieteiden maisteri
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.