Tiedote, Helsinki 22.5.2000. Julkaisuvapaa klo 17.


Keskustan vt. puheenjohtaja on valittava kansanvaltaisesti puoluekokouksessa - ei puoluehallituksessa

Suomen Keskusta rp:n puoluekokous järjestetään 16.-18. kesäkuuta Kuopiossa.

Esko Ahon jatkaminen keskustan puheenjohtajana näyttää nyt selvältä. Haastajia ei tule. Sen sijaan varapuheenjohtajakisa näyttää kiihtyneen Sirkka-Liisa Anttilan, Seppo Kääriäisen ja Paavo Väyrysen ilmoitettua, etteivät he ole käytettävissä vt. puheenjohtajan tehtävään.

Puoluekokouksen on tarkoitus valita yhdellä vaalilla kolme varapuheenjohtajaa, joista yksi nimettäisiin puoluehallituksen esityksen pohjalta vt. puheenjohtajaksi. Menettely on huono.

Koska lopullisesta valintamenettelystä päättää puoluekokouksen menettelytapavaliokunta, ehdotan, että varapuheenjohtajien vaali käytäisiin siten, että ensin valittaisiin yksi varapuheenjohtaja, joka toimisi samalla Esko Ahon matkan ajan vt. puheenjohtajana. Tämän jälkeen valittaisiin yhdellä vaalilla kaksi muuta varapuheenjohtajaa.

Puolueen säännöt mahdollistavat tällaisen valintamenettelyn: ratkaisu on puoluekokouksen menettelytapavaliokunnan käsissä.

Näin toimien puolueväki pääsisi mahdollisimman kansanvaltaisesti ottamaan kantaa siihen, kuka hoitaa keskustan puheenjohtajan tehtäviä Esko Ahon matkan ajan. Samalla puolueväki voisi vt. puheenjohtajan vaalin tuloksesta tietoisena helpommin päättää - mm. sukupuoli- ja ikäkysymykset huomioiden -, ketkä kaksi muuta tulisi valita keskustan varapuheenjohtajiksi.

Samalla toteutuisi parhaiten myös se Seppo Kääriäisen viime torstaina esittämä toivomus, että Ahon sijaisella olisi selkeä ja vakuuttava puoluekokouksen antama valtakirja.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä