Tiedote, Helsinki 22.5.2003. Julkaisuvapaa klo 19.


Suomen ja Ruotsin arvioitava yhteiset turvallisuusintressit

Euroopassa on koettu viime vuosina suuria turvallisuuspoliittisia muutoksia. Suomi on niistä huolimatta jatkanut toistaiseksi sotilaallisesti liitoutumattomana maana. Suomen tulevilla ratkaisuilla on merkitystä myös Ruotsin kannalta ja päinvastoin etenkin nyt, kun Baltian maat ovat tulossa EU:n ja Naton jäseniksi.

Suomen ja Ruotsin pitäisi yhdessä arvioida turvallisuuspoliittista asemaansa ja kehitystään sekä maiden suhdetta EU:n kehitteillä olevaan puolustusulottuuvuuteen ja Naton laajennukseen. Oli aikanaan valitettavaa, että Suomi ja Ruotsi eivät voineet paremmin valmistella yhteistä EU-jäsenyyspolitiikkaansa.

Nyt olisi syytä ottaa oppia menneestä. Tämänkin vuoksi olisi nimettävä korkean tason suomalais-ruotsalainen turvallisuuspoliittinen paneeli arvioimaan, voisivatko maat löytää yhteisen turvallisuusintressin EU:ssa ja Naton rakenteissa. Puheenjohtajuus paneelissa voisi perustua vuorotteluun ja se konsultoisi molempien maiden hallituksia.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.