Puhe NKL:n liittokokouksessa Jyväskylässä 23.10.1999.


Keskustalla edessään kolmiloikka - SDP:n "värisuora" ulkopolitiikassa on kaadettava

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat liittokokousedustajat, hyvät aatesisaret ja -veljet,

Nuoren Keskustan Liiton Keski-Suomen piirillä on tänä vuonna kunnia isännöidä Suomen suurimman poliittisen nuorisojärjestön kokousta - siis tätä liittokokousta.

Me keskisuomalaiset NKL-aktiivit koemme tämän kokouksen järjestelyvastuun saamisen tänne Jyväskylään kiitoksenosoituksena viime vuosien aktiivisuudellemme. Samalla olemme saaneet runsaasti toimintaintoa tulevillekin vuosille.

Kiitokset kuuluvat erityisesti piirimme johtokunnan ja osastojemme toiminnassa mukana oleville monipuolisille ja aktiivisille ihmisille.

Mutta kiitos kuuluu myös teille, arvoisat kokousedustajat: ilman teidän runsaslukuista osanottoanne tämä kokous ei olisi onnistunut.

Siis lämpimät kiitokset teille kaikille!

* * *
Arvoisat liittokokousedustajat,

Suomen Keskusta järjesti 11. syyskuuta esivaalin presidenttiehdokkaastaan. Esko Aho sai esivaalissa hieman vajaat kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, Paavo Väyrynen runsaan kolmanneksen. Ylimääräinen puoluekokous nimesi puoluevaltuuskunnan esityksen pohjalta 8. lokakuuta keskustan presidenttiehdokkaaksi yksimielisesti Esko Ahon.

Kannatin esivaalissa Paavo Väyrystä, koska katsoin hänen omaavan Suomen pitkäaikaisimpana ulkoministerinä selkeästi parhaimmat edellytykset niiden tehtävien hoitoon, jotka ovat presidentin viran kannalta olennaisimpia. Samalla kannalla olin jo 6 vuotta sitten, vuoden 1994 vaaleissa.

Haluan kuitenkin tehdä vielä tässäkin selväksi, että kunnioitan esivaalin tulosta ja tuen nyt kaikin voimin puoluekokouksessa mukana olleena sen asettamaa ehdokasta, Esko Ahoa. Samalla haluan kiittää kaikkia esivaaliin ja puoluekokoukseen osallistuneita.

Keskusta lähtee tuleviin vaaleihin haastajana, mutta hyvistä asemista.

Tuoreiden Suomen Gallupin ja Taloustutkimuksen kyselyjen mukaan ehdokkaiden kannatukset olisivat presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella hyvin tasaväkiset, jos vaalit järjestettäisiin nyt. Ilahduttavinta tuloksissa on se, että meidän ehdokkaamme kannatus on voimakkaassa noususuunnassa.

Näistä asemista on hyvä aloittaa vaalityö ja jatkaa sitä kohti presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta, joka järjestetään 16. tammikuuta ja sen jälkeen kohti 6. helmikuuta tarvittaessa järjestettävää toista kierrosta.

* * *
Arvoisat liittokokousedustajat,

Eduskunta hyväksyi uuden perustuslain lopullisesti tämän vuoden kesäkuussa. Se astuu voimaan 1. maaliskuuta 2000 eli samana päivänä, jolloin uusi presidentti aloittaa työnsä.

Vaikka presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia päätettiinkin kaventaa, säilyy presidentillä uudenkin valtiosäännön mukaan keskeinen asema Suomen ulko-, turvallisuus- ja Eurooppa-politiikan johtajana. Presidentti toimii näissä kysymyksissä nyt virallisesti "yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa". Käytännössä näin on menetelty jo pitkään.

Presidentin virka on siis edelleen hyvin merkittävä ja tavoiteltava: sitä kautta voitaisiin vaikuttaa keskustan kannalta tärkeiden asioiden edistämiseen - joko suoraan tai välillisesti. Siltä paikalta käsin olisi suoraan mahdollista esimerkiksi puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja estää maamme liukuminen Natoon. Välillisesti keskustalainen presidentti voisi maan henkisenä johtajana toimia myös muun muassa alueellisen kehitystasapainon ja maaseudun elinvoimaisuuden edistäjänä.

Mutta presidentin viran saaminen keskustalle on tärkeää myös toisesta syystä.

Sosialidemokraateilla on ollut jo pitkään "värisuora" Suomen ulkopolitiikassa: presidenttinä on Martti Ahtisaari, pääministerinä Paavo Lipponen, ulkoministerinä Tarja Halonen, EU-komissaarina Erkki Liikanen ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana Liisa Jaakonsaari. Tämä demareiden räikeä yliedustus on ehdottomasti saatava poistettua.

Tätä sanomaa viestittämällä meidän nuorten pitäisi onnistua innostamaan uudet ja vanhat kannattajamme sankoin joukoin vaaliuurnille. Nyt tarvitaan keskustaväen - ja erityisesti meidän nuorten - yhteisiä ponnisteluja, jotta ehdokkaamme saadaan nostettua vaalien toiselle kierrokselle ja sitä kautta koko vaalien voittajaksi!

Ja pian presidentinvaalien jälkeen on käynnistettävä kunnallisvaalityö, jonka senkin on tähdättävä "lopulliseen voittoon" - eli tavoitteeseen nousta Suomen suurimmaksi puolueeksi vuoden 2003 eduskuntavaaleissa ja pääseminen sitä kautta päähallitusvastuuseen.

* * *
Arvoisat liittokokousedustajat,

Tämä liittokokous on tärkeiden valintojen edessä. Pidän tärkeänä, että asiat keskustellaan täällä perinpohjaisesti ja avoimesti läpi ennen päätöksentekoa. Tämä koskee niin henkilövalintoja kuin järjestömme toiminnan ja taloudenkin viitoittamista. Kun päätökset tehdään yhdessä, niihin on myös helppo yhdessä sitoutua.

Nuorena kansanedustajana pidän erittäin tärkeänä, että tulevina vuosina nimenomaan NKL toimii aktiivisena kehittäjänä ja uudistajana paitsi keskustaliikkeessä, myös koko Suomen poliittisessa järjestelmässä.

Täällä Jyväskylässä näillekin tavoitteille voidaan antaa lähtölaukaus.

Näillä saatesanoilla haluan toivottaa kaikki liittokokousedustajat ja muut aktiivit lämpimästi tervetulleiksi Jyväskylään. Olkaa siis tervetulleita!

PETRI NEITTAANMÄKI
puheenjohtaja
NKL:n Keski-Suomen piiri
Jyväskylä