Julkaistu Keskisuomalaisessa 29.8.2005.


Selvityksistä ja selityksistä päätöksiin

Opetusministeri Tuula Haatainen (sd.) kirjoitti tällä palstalla 23.8.2005, että olisin todennut sanomalehti Suomenmaassa (17.8.), että "nykyisellä koulutustarjonnalla Jyväskylän yliopisto ei vahvista maakuntaa" ja luonut näin "väärää mielikuvaa Jyväskylän yliopiston todellisesta tasosta".

Ministeri Haatainen nosti esille ansionsa Jyväskylän yliopiston nanotieteiden maisteriohjelman vahvistamisessa, mutta jätti huomiotta ministeriössään toteutetun perusteettoman kilpailutuksen, jonka seurauksena kansainvälinen Pisa-tutkimus siirrettiin Jyväskylästä Helsingin yliopistoon.

En ole sanallakaan väittänyt, ettei Jyväskylän yliopiston nykyinen koulutustarjonta vahvistaisi Keski-Suomen maakuntaa. Sen sijaan olen painottanut, että DI-koulutuksen aloittaminen monipuolistaisi yliopiston mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön, alueelliseen kehittämiseen ja kansainvälisiin osaamisverkostoihin kytkeytymiseen. Samalla myös Keski-Suomen maakunnan teollisen toiminnan edellytykset ja kilpailukyky globaaleilla markkinoilla parantuisivat.

Kysymys ei ole omasta ideastani, vaan Jyväskylän yliopiston lokakuussa 2002 tekemästä virallisesta esityksestä, jolla on yksiselitteinen Keski-Suomen elinkeinoelämän tuki. Myös Keski-Suomen maakuntaohjelmassa DI-koulutuksen aloittaminen on nimetty kärkihankkeeksi.

Kirjoituksessaan Haatainen myös väitti minun pitävän "erityisenä ongelmana, että Jyväskylän yliopistosta valmistuu diplomi-insinöörien sijasta maistereita". Haataisen mukaan en esitä "Jyväskylän yliopiston tarjoaman luonnontieteellisen koulutuksen tai tutkimuksen sisällöllistä kehittämistä, vaan pelkän tutkintonimikkeen muuttamista".

Tämäkään ei pidä paikkaansa.

Jyväskylän yliopiston DI-koulutuksen suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut uudistuvan, teollisuutta palvelevan koulutuksen toteuttaminen suuntaamalla nykyresursseja uudelleen ja hyödyntämällä Bologna-prosessia modernilla tavalla.

Vaikka opetusministeri yrittää käännellä asiaa miten päin tahansa, selvitysmies, professori Paavo Urosen 24.8.2004 antaman raportin johtopäätös oli yksiselitteinen: "Jyväskylän yliopistolle annetaan oikeus kouluttaa diplomi-insinöörejä toisen vaiheen ohjelmilla esitetyn suunnitelman pohjalta kuitenkin siten, että tutkintotavoite alennetaan 50:een ja pääaineet ovat informaatiotekniikka ja teollinen fysiikka mukaan luettuna nanoelektroniikka."

Miksi on niin vaikeaa tehdä tämänsisältöinen päätös, ministeri Haatainen?

Tuorein, Yrjö Neuvon johtaman työryhmän selvityskään ei tyrmää Jyväskylän yliopiston DI-koulutusta, vaan siinä esille nostetut näkökohdat pikemminkin puoltavat koulutuksen aloittamista. Tämä tullaan osoittamaan pian opetusministeriölle luovutettavalla muistiolla.

Se kannattaa ministerinkin lukea.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.