Tiedote, Jyväskylä 23.9.2000. Julkaisuvapaa klo 14.


Åkerholmin vetäytyminen selkeyttää tilanteen

Tasavallan presidentti Tarja Halosen eilinen päätös nimittää Suomen Pankin johtokuntaan tässä vaiheessa vain yksi jäsen, valtiotieteen tohtori Sinikka Salo, on herättänyt poliittisissa piireissä suurta hämmennystä, ja kysymyksiä, kuinka pankkivaltuuston tulisi nyt menetellä.

Julkisuudessa on keskusteltu Halosen ratkaisun jälkeen useista mahdollisuuksista. Yksi vaihtoehto on ollut julistaa auki lisää Suomen Pankin johtokunnan jäsenten paikkoja, toinen se, ettei toista auki julistettua paikkaa täytettäisikään.

Johtokunnan laajentaminen neljästä viiteen olisi vastoin pankkivaltuuston aiempaa päätöstä. Toisaalta johtokunnan supistaminen neljästä kolmeen olisi myös tätä. Lisäksi toisen auki julistetun paikan täyttämättä jättäminen olisi vastoin niiden 38:n henkilön oikeusturvaa, jotka ovat virkoja hakeneet. Ilmeisesti siis myös juridisin perustein toinenkin paikka on täytettävä.

Vielä eilen näytti siltä, että eduskunnan pankkivaltuustolle on tarjolla vain huonoja vaihtoehtoja. Nyt tilanne näyttää olevan selkiintymässä.

Alivaltiosihteeri Johnny Åkerholmin vetäytyminen nimityskisasta tarjoaa presidentti Haloselle mahdollisuuden päättää farssin piirteitä saanut nimitysprosessi kunniakkaasti.

Pankkivaltuuston ja hallituksen aiempi päätös esittää kahdelle auki olevalle Suomen Pankin johtajan paikalle Åkerholmia ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Mauri Pekkarista, on Åkerholmin vetäytymisen jälkeenkin toiselta puolin voimassa. Nyt esitettyjä ehdokkaita on jäljellä vain yksi, mutta niin on auki olevia johtajan paikkojakin.

Jos presidentti Halonen suorittaa toisen nimityksen tältä pohjalta, myös pankkivaltuusto ja hallitus voivat säilyttää uskottavuutensa, kun aiemmin tehtyjä päätöksiä ei tarvitse muuttaa.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä