Julkaistu Suur-Jyväskylän Lehdessä 25.9.2002.


Opiskelijat tarvitsevat halpoja asuntoja

Tuomas Viskari ja Timo Rönkkömäki kirjoittivat tällä palstalla 18.9.2002 otsikolla "Neittaanmäen laskelmat hataralla pohjalla". Kirjoittajat viittasivat edellisen viikon Suur-Jyväskylän Lehdessä julkaistuun kirjoitukseeni, jossa olin kantanut huolta opiskelijoiden asuntotilanteesta Jyväskylässä.

Kirjoittajat katsoivat minun puuttuneen tähän epäkohtaan "liikuttavalla harrastelijan innolla". Viskari ja Rönkkömäki katsoivat kirjoitukseni sisältävän "sen verran virheitä ja epätäsmällisyyksiä, että olisi voinut toivoa kirjoittajan ottavan selvää muutamista asioista ennen tekstin laatimista". Kirjoittajat väittivät arvioni 30000:sta jyväskyläläisopiskelijasta perustuvan "tilastojen (tahalliseen) väärintulkintaan". Muutama täsmentävä sana lienee siis paikallaan.

Viskari ja Rönkkömäki ovat väitteissään täysin hakoteillä. Samassa lehdessä, missä herrat väittävät, että laskelmani Jyväskylän opiskelijamäärästä ovat hataralla pohjalla, julkaistiin toimittaja Hanna Huovisen kirjoittama juttu, joka oli otsikoitu "Jyväskylän opiskelijamäärä jo yli 30000, joista 4500 uutta opiskelijaa".

Myös 28.8.2002 ilmestynyt kaupungin tiedotuslehti kertoi ennakkotietona Jyväskylän opiskelijamäärän kohoavan ilman lukiolaisia tänä syksynä lähes 28000:een. Lehdessä raportoitiin ansiokkaasti myös kaupungin asuntotilanteesta eri vuokranantajien osalta. Jutusta ilmeni selkeästi Jyväskylän ongelmallinen tilanne opiskelija- ja yleensäkin vuokra-asuntojen osalta.

Nuoret tarvitsevat asuntoja sekä opiskelun aikana että sen jälkeen. Riittävä tarjonta pitää asuntojen hinnat ja vuokratason kohtuullisena. Yksi seutukunnan kilpailukyvyn edellytys ovat kohtuuhintaiset asunnot. Kunnon tarjonta luo myös uutta kysyntää.

Tällä hetkellä asuntojen vuokrataso on kuitenkin opiskelijoiden ja muun nuorison maksukyky huomioon ottaen liian korkea - ilman ylioppilaskylän ja KOAS:in tarjontaa se olisi vieläkin korkeampi. On muistettava, että myös useimmat Jyväskylästä kotoisin olevat nuoret haluavat heti opiskelunsa alettua asumaan omaan asuntoon.

Täsmällistä lisärakentamisen tarvetta on vaikea sanoa, eikä se ilmennyt myöskään kirjoittajien vastineesta. Tämän kysymyksen selvittämiseksi esitänkin, että kaikille Jyväskylän opiskelijoille tehdään asiasta kysely, jossa tiedustellaan heidän asumistoiveitaan. Kaupunki ja rakennusliikkeet voisivat tulla kyselyn osarahoittajiksi opiskelija-asuntoja ylläpitävien tahojen lisäksi.

Viskari ja Rönkkömäki kirjoittivat myös: "Se, että opiskelijoiden toimeentulotuki on vaikeutunut, kun kustannustaso on noussut opintotuen asumislisän vuokrakaton tavoittamattomiin, puolestaan on asia, jolle edustaja Neittaanmäkikin pystyy lainsäädäntöjärjestelmämme kautta vaikuttamaan."

Kirjoittajien iloksi voin todeta, että olen tehnyt eduskunnassa lukuisia aloitteita opiskelijoiden aseman parantamiseksi, mutta ne ovat useimmiten kaatuneet Lipposen hallitusta tukevien kansanedustajien vastustukseen. Valitettavasti keskustan ja kristillisdemokraattien kansanedustajia lukuun ottamatta myöskään eduskunnan muut nuoret kansanedustajat eivät ole tukeneet niitä - vaalikentillä antamistaan lupauksista huolimatta.

Kaikki tekemäni aloitteet ja äänestyskartat löytyvät eduskunnan internet-sivuilta osoitteesta: www.eduskunta.fi/Neittaanmaki_Petri.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä