Tiedote, Jyväskylä 25.4.1999. Julkaisuvapaa klo 18.


Ulkopolitiikan linjauksia selkeytettävä

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kalliomäki haluaa tänään julkisuuteen tulleen tiedon mukaan, että hallitus selventäisi, mitä hallitusohjelmaan kirjattu "uskottava puolustuskyky" tarkoittaa. Olen samaa mieltä.

Lipposen II hallituksen ohjelmassa "itsenäinen puolustuskyky" on saanut väistyä "uskottavan puolustuskyvyn" rinnalta. Tämä muotoilu viittaa siihen, että hallitus voi halutessaan katsoa "uskottavan puolustuskyvyn" täyttyvän esimerkiksi Euroopan unionin yhteisen puolustusulottuvuuden kehittämisen kautta. Silloin luopuisimme vähitellen "itsenäisestä" puolustuksestamme.

Hallitusohjelman muotoilut liittoutumattomuuspolitiikan sitomisesta vain "vallitseviin oloihin" ja "unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehostaminen" viittaavat siihen, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme peruslinjaa ollaan valmiita muuttamaan nopeastikin, jos esimerkiksi unionin yhteisen puolustuksen luominen tai mahdollinen Nato-jäsenyys sitä edellyttäisivät.

Jos Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjana todella on edelleen perinteisen puolueettomuuspolitiikan ydin: sotilaallinen liittoutumattomuus ja itsenäinen, uskottava puolustus, olisi kai järkevää, että hallituksemme edustajat myös muotoilisivat asian kaikissa tilanteissa niin selkeästi ja johdonmukaisesti, että turhilta epäselvyyksiltä vältyttäisiin niin kotimaassamme kuin ulkomaillakin.

Olen samaa mieltä Antti Kalliomäen kanssa, että hallituksen tapa väistellä kysymystä enemmänkin lisää kuin vähentää asialla spekulointia.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä