Julkaistu Keski-Suomi -lehdessä 1/1998.


Pelataanko venttiä taas?

Keskustan puoluekokous lähestyy. Puoluekouksessa linjataan Keskustan tärkeimmät tavoitteet seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Omakin paikallisosastoni - Keskustan Jyväskylän Ristonmaan osasto - jätti puoluekokoukselle määräaikaan mennessä neljä aloitetta, joissa vaaditaan EU:n kehittämistä hajautetuksi liittovaltioksi, toivotaan aluepolitiikkaan uutta historiallista kompromissia ja maakuntaläänien perustamista sekä vaaditaan Emun finanssipoliittisen puolen ottamista huomioon.

Hajautetun liittovaltion idea lähtee siitä, että Emun toteutuminen todellakin johtaa liittovaltion syntymiseen Eurooppaan. Keskustalaisen ajatusmallin mukainen liittovaltio voi tietysti olla vain mahdollisimman desentarisoitu, hajautettu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätöksentekoa ja varainkäyttöä pitää hajuttaa alue- ja maatalouspolitiikassa jäsenvaltioiden tasolle.

Puoluehallitus on jo antanut pohjavastaukset aloitteisiin. Lopulliset vastaukset antaa puoluekokous.

On merkillepantavaa, että puoluehallitus yhtyy pääosin aloitteissa esitettyihin näkemyksiin. Yhtä merkille pantavaa on se, ettei vastausluonnoksissa mainita kertaakaan sanaa ”liittovaltio”. Toisaalta puoluehallitus katsoo, että ”Amsterdamin sopimus ja Emun toteutuminen lisäävät ylikansallista yhteisöpäätöksentekoa EU:ssa”. Lisäksi puoluehallitus katsoo, että ”niin suuri osa päätöksenteosta, kuin mahdollista, tulee säilyttää jäsenvaltioilla sekä alueellisella ja paikallisella tasolla.” Puoluehallitus myös tukee epäsuorasti joidenkin nykyisin unionintason päätöksentekoon kuuluvien asioiden uudelleen kansallistamista, yksilöimättä näitä asioita tarkemmin. Puoluehallitus toteaa, että ”puoluekokous ottaa yksityiskohtaisemmin kantaa EU:n toimintaan ja tulevaisuuteen poliittisissa kannanotoissa.”

Mistä tässä on kysymys?

Kansanedustaja Aino Suhola vertasi osuvasti Keskustan Keski-Suomen piiritoimikunnalle perjantaina 22.5. pitämässään puheessa Suomen Keskustan Eurooppa-politiikkaa ventin pelaamiseen. Kun kannanottojen aika on ollut, keskustelu on tukahdutettu sanomalla, ettei vielä ole aika ottaa kantaa. Kun kantaa on lopulta otettu, se on ollut liian myöhäistä - aina on mennyt yhdellä yli, kuten venttiä pelatessa usein käy.

Jotta EU- ja Emu-päätösten kaltaisilta virheiltä voitaisiin välttyä, nyt olisi korkea aika keskustella siitä, millaiseen liittovaltioon Suomi on joutumassa, ja millaisen liittovaltion se itse haluaa. Jos mitään ei tehdä, Maastricht-Eurooppa toteutuu vuorenvarmasti. Sitten meillä onkin yhteisen rahan lisäksi myös yhteinen puolustus, ja muutoinkin keskittynyt päätöksentekojärjestelmä. Nyt Keskustankin on taisteltava päättäväisesti sen puolesta, että näköpiirissä häämöttävästä liittovaltiosta tulisi mahdollisimman hajautettu. Ventin peluuseen meillä ei ole enää varaa.

PETRI NEITTAANMÄKI
varapuheenjohtaja
Keskustan Keski-Suomen piiri


Palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: petrin@jyu.fi