Julkaistu Helsingin Sanomissa 29.12.1999.


Opiskelijan lupamaksu puolitettava

Mielipidesivulla on käyty viime akoina vilkasta keskustelua opiskelijoiden tv-lupamaksun alentamisen puolesta ja sitä vastaan.

Viimeksi Teuvo Kantola (HS 27.12.) muistutti, millainen rasite lupamksu on opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille. Televisiolupamaksujen tuotto Telehallintokeskukselle oli vuonna 1998 1,7 miljardia markkaa, joka koostui 1972000 lupakannasta. Yleisradion arvion mukaan televisiolupamaksun on jättänyt maksamatta 9,1 prosenttia television omistajista, joista suurimman osan arvioidaan yleisesti olevan opiskelijoita.

Yksi suurimmista vuosittaisista menoeristä päätoimisille opiskelijoille on televisiolupamaksu. Opintotuen ollessa suurimmillaan 1540 markkaa kuukaudessa, jää opiskelijalta usein televisiolupamaksu suurena menoeränä maksamatta.

Arviomme mukaan päätoimisten opiskelijoiden televisiolupamaksun alentaminen lisäisi opiskelijoiden maksukykyä. Alennus rahoittaisi itse itsensä: kun televisiolupien määrä kasvaisi, myös niistä saatavat tuotot nousisivat merkittävästi.

Edellä olevan perusteella me 23 eduskunnan nuorta (alle 35 v.) kansanedustajaa olemme tehneet lakialoitteen televisiolupamaksulain muuttamisesta siten, että päätoimiset opiskelijat olisivat velvoitettuja maksamaan televisiolupamaksusta vain puolet niin kauan kuin he ovat oikeutettuja opintotukeen.

MARJA TIURA (kok.)
PETRI NEITTAANMÄKI (kesk.)
ja muut nuoret kansanedustajat