Tiedote, Helsinki 27.4.2000. Julkaisuvapaa.


Eduskunnan pantava piste poissaolohakemuksille

SDP:n kansanedustaja Säde Tahvanainen hakee vapautusta eduskuntatyöstä toukokuun ajaksi. Tahvanaisen tarkoituksena on perehtyä Joensuun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan erityiskasvatuksen laitoksella tapahtuvaan tutkimustyöhön.

Tahvanainen perustelee hakemustaan sillä, että tutkimuksella on eduskunnan lainsäädäntötyöhön liittyvää yleistä merkitystä ja se tukee sivistysvaliokunnan työtä: "Näitä seikkoja voi mielestäni pitää sellaisina puhemiesneuvoston tarkoittamina erityisen painavina syinä, joiden perusteella poissaolo voidaan harkinnan mukaan myöntää".

Mielestäni nämä perustelut eivät täytä niitä puhemiesneuvoston kriteerejä, joiden perusteella poissaolo voidaan harkinnan mukaan myöntää. Tahvanaisen itsensäkin keskiviikkona antaman ilmoituksen mukaan hänen hakemuksensa on enemmänkin periaatteellinen - hän haluaa vain "testata miten säännöt sopivat hänet tapaukseensa".

Allekirjoittanut on hyväksytty jatko-opiskelijaksi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan kansainväliset suhteet -oppiaineeseen. En aio kuitenkaan hakea vapautusta eduskuntatyöstä jatko-opiskelujani varten.

Toisaalta ymmärrän hyvin, jos jotkut kansanedustajat haluaisivat alkaa suorittamaan lisensiaatti- ja väitöskirjatöitään sen jälkeen, jos jollekin kansanedustajalle on myönnetty loma pro gradu -työn viimeistelyyn. Tilanne ajautuisi kestämättömäksi.

Sen sijaan on todettava, että kansanedustajilla on loistavat mahdollisuudet tutkimuksiin ja opiskeluun iltaisin ja viikonloppuisin sekä pitkien kesä- ja talvi-lomien aikana.

Esko Ahon eduskunnalta saamassa kymmenen kuukautta kestävässä vapautuksessa ei ole kysymys opiskelusta, vaan luennointi- ja tutkimustehtävistä yhdessä maailman arvostetuimmista yliopistoista. Kyseessä on harvinaislaatuinen poikkeustapaus.

Toivottavasti SDP:n ryhmäjohtaja Antti Kalliomäki omaa asia-argumentteihin pohjautuvaa harkintaa, eikä puolla Tahvanaisen hakemusta. Näin eduskunnan puhemiesneuvosto ja täysistunto eivät joutuisi ottamaan kantaa perusteettomaan hakemukseen.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä