Tiedote, Helsinki 28.11.2001. Julkaisuvapaa klo 18.


Talousvaliokunta voi toteuttaa pääministerin toiveen

Pääministeri Paavo Lipponen toisti tänään kantansa siitä, että Suomen Pankin johtokunnan jäsenet voitaisiin nimittää nykyistä kevyemmällä menettelyllä. "Vaikka johtajanvirat ovat tärkeitä, eivät ne ole niin tärkeitä, että kolmea instituutiota eli eduskuntaa, hallitusta ja presidenttiä pitää niiden takia heiluttaa ja kehitellä tällaisia näytelmiä", Lipponen sanoi. Hän myös painotti, että aloite lain muuttamiseen pitäisi tulla eduskunnasta.

Olen jättänyt eduskunnalle jo 28.9.2000 aloitteen (LA 110/2000 vp) Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta. Aloitteessa muun muassa esitetään, että pankkivaltuusto voisi nimittää "virkoja haettaviksi julistamatta" johtokunnan puheenjohtajan ja enintään viisi muuta jäsentä. Aloite oli eduskunnan lähetekeskustelussa 3.10.2000, josta se lähetettiin talousvaliokuntaan.

Nykyinenkään Suomen Pankista annettu laki ei edellytä johtokunnan jäsenten paikkojen julistamista haettaviksi, mutta vuosi siten toteutetun hakuprosessin yhteydessä oikeuskansleri oli päätynyt suosittelemaan pankkivaltuutetuille tätä menettelyä. Ilmeisesti samaan oikeuskanslerin lausuntoon viitaten tähän menettelyyn päädyttiin tälläkin kertaa.

Arvioin, että nimenomaan johtajan paikkojen auki julistaminen on aiheuttanut ylimääräistä kuohuntaa nimitysprosessin ympärillä. Jos pankkivaltuusto olisi vain esittänyt kahden johtajan paikan täyttämistä, ja näille paikoille kahta tiettyä ehdokasta (vuosi sitten Pekkarista ja Åkerholmia, tällä kerralla Ahoa ja Kanervaa), esittelevälle ministerille, hallitukselle ja tasavallan presidentille olisi jäänyt vain mahdollisuus joko hyväksyä tehty esitys tai hylätä se.

Joka tapauksessa jatkoa ajatellen on selkeintä, että nimitysvalta Suomen Pankin johtokunnan jäsenten osalta siirretään tasavallan presidentiltä eduskunnan pankkivaltuustolle. Pääministerin eduskunnalle osoittamaan aloitteellisuuspyyntöön viitaten toivonkin, että eduskunnan talousvaliokunta päättää ottaa asiaa koskevan lakiehdotuksen pikaisesti käsiteltäväkseen.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä