Tiedote, Jyväskylä 28.11.2004. Julkaisuvapaa klo 9.


Ulkoasiainvaliokunnassa toimitaan vastoin hallitusohjelmaa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta antoi perjantaina 26.11.2004 puolustusvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta. Lausunnon sisällöstä on annettu julkisuudessa kuva, että valiokunta pitää Suomen Nato-jäsenyyttä hallitusta "todellisempana vaihtoehtona". Lisäksi on väitetty, että valiokunnan mielestä Suomi ei ole enää liittoutumaton maa.

Keskustan valiokuntaryhmä oli laatinut perjantain kokoukseen valiokuntaneuvoksen laatimaan lausuntoluonnokseen ennakkoon muutosehdotuksia, joista kahta käsiteltiin.

Nato-jäsenyyden osalta keskustan muutosesitys pohjautui selonteon muotoiluun: "Yhtyen selonteon kantaan valiokunta korostaa, että Naton jäsenyyden hakeminen säilyy Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mahdollisuutena jatkossakin." Tätä asiaa valiokunnan enemmistö ei suostunut tekemäni Katri Komin kannattamana suoritetun äänestyksen jälkeen ottamaan enää käsiteltäväkseen.

Toinen ehdotuksemme, jonka Eero Lankia esitti Aulis Ranta-Muotion kannattamana, kuului seuraavasti: "Suomen puolustusratkaisu perustuu sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja uskottavaan kansalliseen puolustuskykyyn."

Valiokunnan varajäsenenä kokoukseen osallistunut kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen vastusti esitystä väittäen, ettei Suomi ole enää liittoutumaton maa. Valiokunnan puheenjohtaja Liisa Jaakonsaari (sd.) esitti "kompromissina", että lausunnossa vain viitataan selonteon muotoiluun.

Emme voineet hyväksyä tätä, koska tiesimme, että asia tultaisiin tulkitsemaan siten, ettei valiokunta yhdy selonteon linjaukseen. Valiokunnan varapuheenjohtaja, turvallisuuspoliittista seurantaryhmää vetänyt Aulis Ranta-Muotio esittikin, että puheenjohtajan muotoilu voidaan hyväksyä maininnalla, että valiokunta yhtyy selonteon kantaan. Kannatin ehdotusta. Jaakonsaari piti kuitenkin kiinni omasta esityksestään ja keskustan alkuperäisen . selontekoon viittaamattoman . esityksen tehnyt Lankia veti esityksensä pois. Jaakonsaari tulkitsi oman esityksensä tulleen tämän jälkeen hyväksytyksi, vaikka Ranta-Muotion kannattamastani esityksestä olisi luonnollisesti pitänyt äänestää!

Kokouksen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa pahin aavistuksemme toteutui: Jaakonsaari ja kansanedustaja Jari Vilen (kok.) tulkitsivat valiokunnan lausunnon poikkeavan hallituksen selonteon linjauksista niin Nato-jäsenyyden kuin liittoutumattomuudenkin osalta, vaikka esityksensä pois vetänyt Lankia nimenomaisesti toivoi, ettei "kompromissiratkaisua" tulkittaisi selonteon vastaisesti.

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että "Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja uskottavaan maanpuolustukseen, jonka oleellinen osa on yleinen asevelvollisuus."

Valiokunnan perjantaisen kokouksen ja sitä seuranneen tiedotustilaisuuden perusteella on todettava, että ainakin ulkoasiainvaliokunnan sosialidemokraattiset ja ruotsalaisen kansanpuolueen jäsenet ovat irrottautuneet hallitusohjelmaan kirjatulta linjalta. On jälleen pelisääntökeskustelun paikka!

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.