Julkaistu Sisä-Suomen lehdessä 29.5.2004.


Eurovaaleissa linjataan tulevaisuutta

Euroopan parlamentin vaalien ennakkoäänestys alkaa 2.6.2004. Äänestysinnon on yleisesti arvioitu jäävän koko Suomessa ja Euroopan unionin alueellakin jälleen laimeaksi. Suomessa on syntynyt poikkeuksellinen ilmapiiri, jossa eurovaaleja ja niiden merkitystä toistuvasti vähätellään, ja niitä ei koeta niin tärkeiksi, kuin esimerkiksi eduskunta- tai kunnallisvaaleja.

On totta, että kansalaisista Euroopan unionin asiat tuntuvat etäisiltä, mitä ei helpota lainkaan se, että vaalipiirinä on koko maa. Jos käytössä olisivat alueelliset, esimerkiksi suurläänipohjaiset vaalipiirit, kokisivat äänestäjät varmasti ehdokkaansa paremmin omakseen. Vaalien ajankohdassa olisi myös parantamisen varaa.

Euroopan parlamentin vaalit eivät ole vähäpätöinen asia, koska Euroopan unioni ja sen lainsäädäntö vaikuttaa kaikkialla. Esimerkiksi suurin osa kaikesta lainsäädännöstä on Euroopan unionin lainsäädäntöä. Se kaventaa monissa asioissa Suomen eduskunnan toimintamahdollisuuksia. Yhä useampi asia päätetään jatkossa Euroopan unionissa. Sen vuoksi ei ole lainkaan vähäpätöinen asia, ketkä meitä siellä edustavat. Euroopan unionille valmistellaan perustuslakia, joka vääjäämättä muuttaa unionin luonnetta. Unionista tullee suvereenimpi toimija, jonka toimivalta eri politiikan sektoreilla lisääntyy tuntuvasti. Samalla kasvaa Euroopan parlamentin valta suhteessa kansallisten parlamenttien asemaan.

Suomen Keskusta kuuluu Euroopan parlamentissa ELDR-ryhmään, joka on keskikokoinen liberaalinen parlamenttiryhmä. Euroopan parlamentissa suuret ryhmät, sosialidemokraatit ja konservatiivit, ovat usein eri mieltä asioista ja sen vuoksi ELDR-ryhmä joutuu usein ratkaisijan asemaan parlamentissa. Suomen Keskusta on aatteellisesti ainutkertainen puolue ja siksi keskustan euroedustajat tuovat lisäarvoa unioniin, ELDR-ryhmään ja koko parlamentin työhön. Suomen Keskusta ei ole puhdasoppinen liberaalinen puolue eurooppalaisten sisarpuolueidensa tapaan. Keskustalainen ihmisyysaate on ainutkertainen ja omalaatuinen viitekehys muuten niin kovin materialistisessa Euroopassa.

Eurooppalaiset puolueet ja puolueryhmät eivät toimi, kuten kansalliset puolueet, vaan ne ovat laajoja viiteryhmiä, joiden sisään mahtuu hyvin monenlaista ajattelua. Eri edustajien ja toimijoiden käsitys hyvästä ja toimivasta Euroopan unionista vaihtelee suuresti. Pääjakona pitäisin eurooppalaista valtiomielisyyttä ja yhteistyöhenkisyyttä. Ensin mainitut - yli puoluerajojen - haluavat rakentaa unionista valtiota, joka korvaisi kansallisvaltiot. Jälkimmäiset taas korostavat unionin tärkeyttä valtioiden välisen yhteistyön edistäjänä ja pelisääntöjen rakentajana. Näiden lisäksi vivahde-eroja toki löytyy.

Suomen kaltaisen pienen maan vaikuttavuus on kiinni siitä, miten meidän edustajamme niin Euroopan parlamentissa kuin kansallisessa parlamentissamme sekä virkamiehemme kykenevät asioita käsittelemään ja pitämään eduistamme kiinni. Kokemus on osoittanut, että asiantuntevat ja määrätietoiset edustajat saavat paljon aikaan. He pitävät aidosti myös meidän pienten ihmisten puolta.

Keski-Suomi on yksi tärkeä alue maakuntien Euroopassa. Vaikka meillä keskisuomalaisilla ei ole nyt omaa ehdokasta valittavana, on Keski-Suomen tilanteen, vahvuuksien ja tulevaisuuden mahdollisuuksia tuntevia ehdokkaita olemassa. Tällaisina pidän mm. jyväskyläläissyntyistä valtiotieteen tohtori Alpo Rusia, jonka tukiyhdistyksen puheenjohtajana työskentelen sekä europarlamentaarikkoja Kyösti Virrankoskea ja Paavo Väyrystä.

Keski-Suomen näkökulmasta on tärkeintä, että käytämme äänioikeuttamme ja otamme äänestämällä kantaa, millaisessa tulevaisuuden Euroopassa haluamme elää.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.