Julkaistu Suur-Jyväskylän lehdessä 13.10.2004 ja Jylkkärissä 13/2004.


Opiskelijoita kuultava Jyväskylää kehitettäessä

Jyväskylän kehittyminen 20-30 vuoden aikana yhdeksi maan merkittävimmistä ja valovoimaisimmista kaupungeista ei olisi onnistunut ilman määrätietoista panostamista koulutustarjontaan, yliopistoon ja opiskelijoihin. Nämä kehityspanokset ovat tuoneet Jyväskylään merkittävästi työpaikkoja, teollisuutta ja korkeaa osaamista.

Kehityskelpoinen tulevaisuuteen suuntautunut Jyväskylän kaltainen opiskelijakaupunki ei voi menestyä ja panostaa strategisiin painopistealueisiinsa ottamatta huomioon kaupungin tärkeintä voimavaraa, opiskelijoita.

Valtiovalta on suhtautunut viime vuosina nuivasti opiskelijoihin. Toistuvista yrityksistämme huolimatta me nuoret kansanedustajat emme ole saaneet riittävästi lisävaroja valtion budjettiin opiskelijoiden toimeentulon ja asumisen helpottamiseksi.

Tänä vuonna tapahtui kuitenkin vihdoin käänne parempaan suuntaan osana toimia, joilla korkeakouluopiskelijoita kannustetaan nopeuttamaan tutkinnon suorittamista. Opintolainan valtiontakauksen määrä korotetaan 300 euroon 1.8.2005 lukien. Samalla otetaan käyttöön verotuksen opintolainavähennys, joka voidaan myöntää 1.8.2005 jälkeen opintonsa aloittaville korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa tavoiteajassa.

Edellä mainittu uudistus on suurin edistysaskel vuosikausiin opintotuen kehittämisessä, mutta ei sellaisenaan riittävä, sillä myös asumiskulut ovat kasvaneet merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Niiden kompensointi on myös valtiovallan asia.

Jätinkin valtion vuoden 2005 talousarviokäsittelyn yhteydessä eduskunnalle aloitteen opintotuen asumislisän ympärivuotistamisesta. Lisäksi allekirjoitin kansanedustaja Antti Kaikkosen aloitteen opintotuen asumislisän vuokrakaton korottamisesta. Toivottavasti valtiovarainvaliokunta ja eduskunta suhtautuvat aloitteisiin riittävällä vakavuudella.

Opiskelijaystävällisyyden kehittämisessä Jyväskylän kaupungilla on kuitenkin yhtä tärkeä rooli. Jyväskylän pitäisikin panostaa osaltaan enemmän opiskelija-asuntotuotantoon, jotta edullisia opiskelija-asuntoja saataisiin lisää.

Oma esitykseni on, että Jyväskylän kaupunkiin perustettaisiin erityinen opiskelija- ja nuorisoasiainneuvottelukunta, jonka vetäjäksi valittaisiin uusi kaupunginjohtaja. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi edistää kaikessa kaupungin suunnittelussa ja kehittämisessä nuoriso- ja opiskelijanäkökulmaa. Tässä myös Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun oppilaskunnilla olisi oma tärkeä roolinsa.

Osallistun mielelläni niin kansanedustajana kuin kotikaupunkini valtuutettuna keskusteluun opiskelijoiden aseman parantamisesta sekä opiskelijoiden asumis-, työllisyys- ja opiskeluolosuhteiden kehittämisestä.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu, YTM,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.