Julkaistu Keskisuomalaisessa 4.5.1998.


Pohjantähti-opistoa tarvitaan

Keskisuomalaisen pääkirjoitus otti 29.4. kantaa suunnitelmaan perustaa Pohjantähti-niminen kansanopisto. Lehden esittämä näkemys näyttää perustuvan hyvin puutteellisiin tietoihin vireillä olevasta opisto-hankkeesta.

Pohjantähti-opistossa on tarkoitus järjestää viikon tai viikonlopun mittaisia yleissivistäviä lyhytkursseja. Opetus painottuu kansainvälisyyteen ja erityisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön. Tällaista opetusta nyt ja tulevaisuudessa erityisesti tarvitaan.

Pohjantähti-opisto ei kilpaile olemassa olevien kansanopistojen kanssa: niissä vastaavanlaista opetusta ei ole tarjolla. Opisto on yhteiskunnallisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Hankkeen takana on kansainvälisen yhteistyön vankka asiantuntemus. Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on Suomen kaikkien aikojen pitkäaikaisin ulkoministeri, europarlamentaarikko Paavo Väyrynen. Väyrynen toimii myös kansainvälisten suhteiden dosenttina Lapin yliopistossa. Hallituksen varapuheenjohtajana on puolestaan Lapin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Vilho Harle.

Opetustyössä on tarkoitus käyttää parhaita mahdollisia asiantuntijavoimia niin kansainväliseltä kuin kotimaiseltakin huipulta.

Pohjantähti-opisto on tarkoitus sijoittaa Keminmaan kunnassa sijaitsevaan Kemin kaupungin entisen vanhainkodin kiinteistöön, jonka Vuokko ja Paavo Väyrynen ovat hankkineet 2,8 miljoonan markan kauppahintaan. Paikka on opiston sijaintia ajatellen erinomainen, ja rakennus on saatavissa kohtuullisin muutostöin lyhytkurssitoimintaan soveltuvaksi. Väyryset kantavat yksinään opistohankkeeseen liittyvän taloudellisen vastuun.

Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys on hakenut lupaa ylläpitää kansanopistoa. Lähiviikkoina opetusministeriölle toimitetaan kaikki asiaan liittyvät selvitykset.

Pohjantähti-opiston perustaminen on erinomainen hanke, ja se ansaitsee meidän kaikkien täyden tuen.

PETRI NEITTAANMÄKI
erityisavustaja
Jyväskylä