Julkaistu Suur-Jyväskylän lehdessä 3.6.2006.


Tosiasiat on tunnustettava

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Jouni Vauhkonen syytti tällä palstalla 24.5. allekirjoittanutta "Fortumin asialla" olemisesta. Omassa kirjoituksessani 17.5. esille nostamiini epäkohtiin Jyväskylän energiaratkaisun käsittelyssä Vauhkonen ei sen sijaan puuttunut millään tavalla.

Vauhkosen purkaus on ymmärrettävissä hyvin sitä taustaa vasten, että kysymys uuden voimalaitoksen sijaintipaikasta on vihreille kiusallinen. Monet ympäristöjärjestöt ovat tyrmänneet vihreiden kannattaman Keljonlahden. Kun muiden puolueiden joukoissa esiintyy ympäristötietoisuutta ja kestävän kehityksen puolustajia, leimakirveet alkavat nopeasti heilua.

Monin tavoin yllättävämpää oli sen sijaan lukea Jyväskylän Energian toimitusjohtaja Juha Lappalaisen kirjoitusta 29.5. ilmestyneessä yhtiön asiakaslehdessä.

Lappalainen kirjoittaa: "Valtuustossa kuusi hanketta vastustavaa kansanedustajaa on edelleen kyseenalaistanut selkeän enemmistön tekemän demokraattisen päätöksen ja moittinut käyttämiemme asiantuntijoitten laskelmia ala-arvoisiksi". Lappalainen piti korrektina, että "nämä henkilöt viivyttelemättä nimeäisivät väittämänsä virheet virheet".

Lappalaisen tulkinta kansanedustajien roolista ja käsitys enemmistöstä on hieman erikoinen, sillä nimenomaan enemmistö kaupunginvaltuutetuista on allekirjoittanut 6.3. jättämäni aloitteen "Jyväskylän voimalaitosratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen" (Dnro 758/06).

Henkilökohtaisesti en epäile yhtään, etteivätkö Enprima ja Electrowatt-Ekono osaisi tehdä luotettavia energialaskelmia. Laskelmien pohjana olevat lähtötiedot ovat kuitenkin aivan keskeisiä lopputulosta ajatellen.

Olen osallistunut useisiin Jyväskylän energiaratkaisua käsitteleviin tilaisuuksiin, ja olin ilmoittautunut myös kansanedustajille tarkoitettuun erilliseen infoon, joka kuitenkin peruttiin.

Tähän asti esiteltyjen laskelmien lähtötiedoista .merkittävä osa on kerätty Fortumin edustajien omista esityksistä sekä julkisista lähteistä., kuten Lappalainen kirjoittaa. Kun valtuusto-infossa 10.4. kysyin, miksi, Electrowatt-Ekonon konsultti Heli Antila vastasi, että he ovat toimineet vain toimeksiantajansa, Jyväskylän Energian, ohjeiden mukaisesti. Tämä onkin ollut, ja on, koko ongelman ydin.

Miksei lähtötietoja ole kysytty Fortumin osalta suoraan heiltä, ja miksei laskelmaa Rauhalahdesta ole kertaakaan esitelty valtuustolle siinä muodossa kuin Fortum on esittänyt sen toteutettavaksi (ensin tehostetaan energiankäyttöä savukaasujen lämmön talteenotolla, sitten rakennetaan mahdollinen jätekattila ja vasta sen jälkeen uusi voimalaitos)?

Jos Keljonlahden voimalaitoshanke kerran on niin kannattava kuin Vauhkonen ja Lappalainen väittävät, miksi he vastustavat aidosti puolueettoman laskelman tekemistä? Eikö tällaisen laskelman esitteleminen pikemminkin vahvistaisi hankkeen uskottavuutta ja hälventäisi valtuutettujen ja kaupunkilaisten sitä kohtaan tuntemaa epäluuloa?

Kestävällä pohjalla oleva päätöksenteko voi perustua vain tosiasioihin. Niitä peräänkuulutan edelleen, leimakirveiden heiluttajista huolimatta.

PETRI NEITTAANMÄKI
kaupunginvaltuutettu (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.