Julkaistu Suomenmaassa 2.7.1998.


Yhdessä kansan keskelle

Edessämme on vaativa ponnistus Suomen ja Suomen Keskustan puolesta.

Ensi vuoden maaliskuussa käynnistyy ennennäkemätön vaaliruljanssi, jonka aikana järjestetään neljät vaalit: 1999 maaliskuussa eduskunta- ja kesäkuussa europarlamenttivaalit, 2000 tammiskuussa presidentin- ja lokakuussa kunnallisvaalit. Tämän vuoden lopulla järjestetään myös seurakuntavaalit, joiden merkitys on kasvamassa.

Tästä ruljanssista selviytyminen vaatii poliittisilta puolueilta - Suomen Keskustaltakin - kovia ponnistuksia - niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Järjestöväkemme on saatava lyhyen ajan sisällä kerta toisensa jälkeen vaalityöhön. Tämä on haaste, joka meidän luottamushenkilöiden on otettava päättäväisesti vastaan.

Luottamus politiikkaan on palautettava

Mitkä ovat sitten ne keinot, joilla kansalaiset saataisiin lähtemään sankoin joukoin vaaliuurnille äänestämään Keskustaa! Keinoja on varmasti monia, mutta itselläni on mielessä erityisesti yksi: ehdokkaidemme on lähdettävä liikkeelle yhdessä järjestöväkemme kanssa ja mentävä ihmisten keskelle - osallistuttava toreilla, messuilla, kävelykaduilla jne. pidettäviin yleisötilaisuuksiin ja järjestettävä niitä myös itse. Ulkopuolisille - jos puolueemme jäsenistöön kuulumattomista tällainen kuvaus sallitaan - tämä antaa kuvan kansanliikkeestä, joka haluaa aidosti kuulla ihmisten arjen huolista ja ongelmista ja käyttää joukkovoimaansa niiden korjaamiseen.

Miksi ehdotan ja painotan erityisesti tätä toimintamallia, joka varmasti monien mielestä tuntuu itsestään selvyydeltä - yhdeltä vaalityön keinolta monien muiden joukossa?

Kansalaisten luottamus poliittisiin puolueisiin ja poliitikkoihin on tällä hetkellä alhaisempaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Tästä kehityksestä on ollut nähtävissä huolestuttavia merkkejä, jotka ovat ilmenneet muun muassa viime vuosina järjestetyissä vaaleissa alhaisena äänestysaktiivisuutena - erityisesti nuorison keskuudessa. Erään tutkimuksen mukaan alle puolet äänioikeutetuista nuorista käytti tätä oikeuttaan hyväksi.

Luottamuspula päättäjiin johtunee erityisesti siitä, että kansalaiset kokevat poliitikot itselleen etäisiksi. Suora vuorovaikutussuhde puuttuu. Tämä ilmenee ehkä parhaimmin siitä, että kansalaiset eivät enää käy perinteisissä puhe- ja keskustelutilaisuuksissa.

Politiikka on kanava vaikuttaa yhteisiin asioihimme. Sen avulla voimme ja meidän pitää pyrkiä oikeudenmukaisen yhteiskunnan luomiseen. Politiikan keinoin voimme tasata rikkaiden ja köyhien välisiä eroja, voimme harkita, mikä on oikein ja mikä väärin. Tämän vuoksi kansalaisten luottamus on saatava palautumaan ja äänestysaktiivisuus kohoamaan.

Suomen Keskustan pitää toimia täysin rinnoin tämän kehityksen aikaansaamisen puolesta. Tässä voimme onnistua vain, jos asetamme selkeästi omat tavoitteemme ja vaalilupauksemme, ja toimimme päättäväisesti ja johdonmukaisesti niiden toteuttamisen puolesta.

Organisaatio kuntoon

Puolueorganisaatiomme on oltava kunnossa tulevaan vaaliruljanssiin käytäessä kaikilla tasoilla - nuorisotoiminnasta eläkeläistoimintaan.

Keski-Suomessa olemme yrittäneet elvyttää Nuoren Keskustan Liiton toimintaa yksinkertaisella reseptillä. Olemme ottaneet yhteyttä järjestelmällisesti kunkin kunnan kunnallisjärjestöjen vastuuhenkilöihin, ja pyytäneet heitä kartoittamaan paikallisia nuoria, jotka olisivat kenties kiinnostuneita lähtemään mukaan toimintaamme. Tämän jälkeen olemme varanneet kokouksen pitämiseen tarvittavat tilat - yleensä kahvioista tai nuorisotalojen tiloista - ja kutsuneet lehti-ilmoituksella ja henkilökohtaisella kutsulla paikallisia nuoria mukaan.

Olemme havainneet tämän toimintamallin tehokkaaksi. Näin olemme toimineet jo parinkymmenen kunnan osalta - ja aiomme toimia samoin vielä loppujenkin maakuntamme kuntien osalta.

Jyväskylän kunnallisjärjestön puitteissa järjestimme maaliskuussa toritapahtuman, jossa tarjoilimme kansalle hernekeittoa. Tilaisuudessa oli kansaa tapaamassa ja villitsemässä puolueen varapuheenjohtaja Seppo Kääriäinen. Kesäkuun alussa järjestimme risteilyn Päijänteellä, tuolloin mukana oli europarlamentaarikko Kyösti Virrankoski.

Nämä tilaisuudet ovat yhdistäneet väkeämme, ja antaneet uskoa ja voimia tuleviin koitoksiin.

* * *

Uskon vakaasti, että toimimalla edellä kertomallani tavalla voimme saavuttaa parhaan mahdollisen vaalituloksen. Tietysti myös aatteemme, politiikkamme ja korkeatasoinen ehdokasjoukkomme on valttikorttimme muihin puolueisiin nähden.

Siispä: "Itseemme uskoen, toisiimme luottaen, voittomme on varma".

PETRI NEITTAANMÄKI
varapuheenjohtaja
Keskustan Keski-Suomen piiri