Julkaistu Sampossa 31.8.2006.


Oikealla tiellä

Kesä on hiljalleen taittumassa syksyksi. Arkinen aherrus perheissä, kouluissa ja työpaikoilla on alkanut. Olemme saaneet nauttia lämpimästä kesästä, joskin kuivuus on ollut riesana. Tämä on verottanut niin vilja- kuin marjasatoa.

Eduskunnan syysistuntokaudesta on tulossa kiireinen. EU-puheenjohtajuuskauden lisäksi väriä tuovat lähestyvät ensi kevään eduskuntavaalit. Tuolloin punnitaan tehty työ ja äänestäjien odotukset. Niissä eri puolueiden saama äänisato näyttää suuntaa myös seuraavan hallituksen kokoonpanolle.

Oma vahva käsitykseni on, että hallituspuolueet tulevat saamaan vahvan kannatuksen tulevissa eduskuntavaaleissa. Harjoitetulla vakaalla ja tasapainoisella politiikalla on saatu talouteen myönteinen kierre, jota hallitus osaltaan varmisti onnistuneessa budjettiriihessä.

Työllisyyden kasvu on parin viime vuoden ajan ollut maassamme vahvaa. Tilastoja ovat valitettavasti synkistäneet muun muassa metsäteollisuuden ja elektroniikkateollisuuden irtisanomiset. Erityisesti saarijärveläisiä on syvästi koskettanut elektroniikkakonserni Eforen henkilöstövähennykset. Monilla teollisuuden aloilla tuottavuutta on lähdetty parantamaan siirtämällä tuotantoa Eforen tavalla Viroon ja Kiinaan.

Irtisanomisista huolimatta meidän on jaksettava uskoa tulevaisuuteen ja tehtävä kaikkemme niin kunnallisella kuin maakunnallisella tasolla, että myös Saarijärven seudun työt ja niiden tekijät kohtaisivat jatkossa toisensa. Samalla meidän on rohkaistava niitä yrityksiä, jotka vakaasti uskovat ja luottavat tulevaisuuteen kotimaassamme ja käytettävissä olevaan ammattitaitoiseen työvoimaan.

Maamme työllisyysaste nousee vuonna 2006 lähes 69 prosenttiin. Työvoiman kysyntä on kasvanut etenkin yksityisissä palveluissa ja rakentamisessa, mutta myös teollisuudessa. Työvoiman tarjonta on samoin lisääntynyt, sillä ikääntyneet pysyvät pidempään työelämässä ja nuoret hakeutuvat aktiivisemmin työmarkkinoille. Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan työttömyysaste laskee vuonna 2006 runsaaseen 7 ½ prosenttiin, ja vuonna 2007 työttömyysasteen arvioidaan alenevan edelleen työvoiman tarjonnan vähentyessä.

Valtion ensi vuoden budjettiin sisältyy myös teiden ja rautateiden perusparannusvaroja, mutta valitettavasti yksityisteiden ylläpitoon varattu 2 miljoonaa euroa on liian vähän. Myönteistä on se, että vuonna 2007 käynnistetään kymmenen uutta väylähanketta. Näiden joukossa on myös nelostien Lusi-Vaajakoski -välin perusparannus, jonka eteen Keski-Suomen kansanedustajat ovat tehneet pitkään töitä.

Työvoiman liikkuvuutta edistäviin toimenpiteisiin sisältyy uusi harkinnanvarainen, enintään 700 euron suuruinen muuttoavustus. Itse olen suhtautunut tähän hiukan ristiriitaisin ajatuksin. Mielestäni tällä kiihdytettään entisestään muuttotappioalueiden kriisiytymistä, kun alueen potentiaalinen työvoima siirtyy muualle. Parempana vaihtoehtona olisin nähnyt verohuojennusten ulottamisen niihin yrityksiin, jotka ovat valmiita perustamaan tai siirtämään tuotantoa niille alueille, missä on tarvittavaa työvoimaa. Esimerkkinä jo aiemmin mainitsemani Saarijärven tilanne. Työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi myös verotuksen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 4 700 eurosta 7 000 euroon.

Työllisyyden parantamiseksi parturi- ja kampaamopalveluiden sekä eräiden pienten korjauspalveluiden arvonlisäverokantaa alennetaan 22 prosentista 8 prosenttiin vuosiksi 2007-2010. Suomi osallistuu näin Euroopan unionin käynnissä olevaan kokeiluun.

Panostukset perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin jatkuvat. Perhevapaauudistus toteutetaan vuoden 2007 alusta lukien. Äitiyspäivärahaa korotetaan 56:lta ja isille maksettavaa vanhempainrahaa 50:ltä ensimmäiseltä päivältä, työnantajalle maksettavaa vuosilomakorvausta korotetaan sekä ns. isäkuukauden käyttöä joustavoitetaan. Lisäksi pidennetään adoptiovanhempien vanhempainrahakautta ja hoitovapaan ajalta ryhdytään maksamaan kotihoidon tuen tapaista tukea.

Eläkkeensaajien asumistuen enimmäismääriä korotetaan. Asumistuki nousee kunta-alueesta riippuen enintään 4,5-11 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajien erityishoitotukea nostetaan 15 eurolla kuukaudessa. Sotainvalidien laitoshoitoon pääsyä helpotetaan ja rintamaveteraanien ja heidän puolisoidensa kuntoutustoimintaa parannetaan.

Kouluhyvinvoinnin tueksi käynnistetään laaja valtakunnallinen toimenpidekokonaisuus, johon kohdennetaan yhteensä 8 miljoonaa euroa. Lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan määrärahoja nostetaan 8,5 miljoonalla eurolla, jolla laajennetaan toimintaa yhdellä päivittäisellä lisätunnilla.

Edellä kerrotut esimerkit osoittavat, että Vanhasen hallituksella on oikea suunta. Yhteiskunnan tulevaisuuden ja toivon näköalojen vahvistamiseksi neljä vuotta on kuitenkin liian lyhyt aika. Uskon, että keskisuomalaiset ovat huomanneet, mikä puolue on hoitanut asioitamme ilman dramatiikkaa. Keskusta on asianhoitajapuolue ja ihmisten asialla jatkossakin.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.